...
 
Commits (4)
......@@ -16,4 +16,15 @@
left: 0;
transition: top 0.2s, left 0.2s;
}
}
\ No newline at end of file
}
//invert button on colorful bg
@mixin plusko-button-invert( $background: $c-plusko-green ) {
color: $background;
background-color: $white;
&:hover {
color: $white;
background-color: scale-color($background, $lightness: -15%);
}
}
.button {
min-width: rem-calc( 230 );
text-decoration: none;
&--invert {
&-green {
@include plusko-button-invert( $c-plusko-green );
}
&-orange {
@include plusko-button-invert( $c-plusko-orange );
}
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -9,8 +9,7 @@
&__button {
margin-top: rem-calc( 30 );
background-color: $white;
color: $c-plusko-orange;
@include plusko-button-invert( $c-plusko-orange );
}
@include breakpoint( medium ) {
......
......@@ -3,14 +3,6 @@
margin-bottom: rem-calc( 32 );
color: #fff;
&:nth-child( 4n+2 ),
&:nth-child( 4n+3 ) {
background-color: $c-plusko-orange;
&__more {
color: $c-plusko-orange;
}
}
&__img {
display: inline-block;
......@@ -46,11 +38,20 @@
}
&__more {
background-color: $white;
color: $c-plusko-green;
// background-color: $white;
// color: $c-plusko-green;
@include plusko-button-invert();
margin-bottom: 0;
}
&:nth-child( 4n+2 ),
&:nth-child( 4n+3 ) {
background-color: $c-plusko-orange;
.eventbox__more {
@include plusko-button-invert( $c-plusko-orange );
}
}
@include breakpoint( medium ) {
flex: 0 1 calc( 50% - 30px );
......
.introtext {
&__content {
max-width: $plusko-p-max-width;
margin: 0 auto;
text-align: center;
font-family: $header-font-family;
}
@include breakpoint( medium ) {
font-size: rem-calc( 24 )
}
}
\ No newline at end of file
.photogrid {
&__main {
flex: 1 0 50%;
}
&__secondary {
display: flex;
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Foundation for Sites</title>
<link rel="stylesheet" href="{{root}}assets/css/app.css?ver=0.0.2">
<link rel="stylesheet" href="{{root}}assets/css/app.css?ver=0.0.3">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Baloo|Montserrat:400,800&display=swap&subset=latin-ext" rel="stylesheet">
</head>
<body class="{{bodyclass}}">
......
......@@ -10,3 +10,7 @@ hero-cta-link:
---
{{> hero this}}
{{> text-intro}}
{{> text-twocol}}
......@@ -15,7 +15,7 @@
Dedinkami v kopcoch, rázovitými údoliami aj lúčnymi hrebeňmi s výhľadmi. Priestor zastaviť sa, hoc budeme stále v pohybe.
Ty, tvoj bajk, tvoje myšlienky, duše, ktoré zblíži spoločné putovanie a jedno letné dobrodružstvo.
</p>
<a href="#viac" class="button secondary" data-smooth-scroll>Zisti viac</a>
<a href="#viac" class="button button--invert-green" data-smooth-scroll>Zisti viac</a>
</div>
</div>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<label for="">
<input type="checkbox"> Verím vám a súhlasím so spracovaním mojich údajov na účely popísané v <a href="">Ochrane osobných údajov</a>
</label>
<input type="submit" class="button secondary" value="odoslat">
<input type="submit" class="button button--invert-green" value="odoslat">
</form>
</div>
</section>
\ No newline at end of file
{{!-- block attributes: content, bg color, button text, button url --}}
<section class="section section--primary-color introtext">
<div class="grid-container">
<div class="grid-x grid-margin-x">
<div class="cell">
<div class="introtext__content">
<p>
V priateľskej atmosfére rozvíjame potenciál mladých ľudí prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky. Robíme to, pretože v tom vidíme zmysel a máme z toho radosť. Z veľkej časti sme dobrovoľníci. Snažíme sa to robiť tak, aby sme pri nich mohli rásť, a tým vieme lepšie pomôcť rásť aj iným.
</p>
<a href="#viac" class="button button--invert-green" data-smooth-scroll>Zisti viac</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
\ No newline at end of file
{{!-- block attributes: content1, content2 --}}
<section class="section">
<div class="grid-container">
<div class="grid-x grid-margin-x">
<div class="medium-6 large-5 large-offset-1 cell">
<p>
V priateľskej atmosfére rozvíjame potenciál mladých ľudí prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky. Robíme to, pretože v tom vidíme zmysel a máme z toho radosť. Z veľkej časti sme dobrovoľníci. Snažíme sa to robiť tak, aby sme pri nich mohli rásť, a tým vieme lepšie pomôcť rásť aj iným.
obiť tak, aby sme pri nich mohli rásť, a tým vieme lepšie pomôcť rásť aj iným.
</p>
<p>
V priateľskej atmosfére rozvíjame potenciál mladých ľudí prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky. Robíme to, pretože v tom vidíme zmysel a máme z toho radosť. Z veľkej časti sme dobrovoľníci. Snažíme sa to robiť tak, aby sme pri nich mohli rásť, a tým vieme lepšie pomôcť rásť aj iným.
</p>
</div>
<div class="medium-6 large-5 large-offset-1 cell">
<p>
V priateľskej atmosfére rozvíjame potenciál mladých ľudí prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky. Robíme to, pretože v tom vidíme zmysel a máme z toho radosť. Z veľkej časti sme dobrovoľníci. Snažíme sa to robiť tak, aby sme pri nich mohli rásť, a tým vieme lepšie pomôcť rásť aj iným.
</p>
<p>
V priateľskej atmosfére rozvíjame potenciál mladých ľudí prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky. Robíme to, pretože v tom vidíme zmysel a máme z toho radosť. Z veľkej časti sme dobrovoľníci. Snažíme sa to r
</p>
</div>
</div>
</div>
</section>
\ No newline at end of file