...
 
Commits (6)
......@@ -90,7 +90,7 @@ function sass() {
// PRODUCTION && uncss.postcssPlugin(UNCSS_OPTIONS),
].filter(Boolean);
return gulp.src('src/assets/scss/app.scss')
return gulp.src(['src/assets/scss/app.scss', 'src/assets/scss/admin.scss'])
.pipe($.sassGlob())
.pipe($.sourcemaps.init())
.pipe($.sass({
......
.screen-reader-text {
display: none;
}
.plusko-anchor {
display: block;
height: 0;
margin: 0;
}
\ No newline at end of file
......@@ -12,6 +12,7 @@ $c-plusko-gray: #424242;
$c-plusko-bodyfont: #4c4c4c;
$plusko-input-radius: rem-calc( 5 );
$plusko-p-max-width: rem-calc( 620 );
$global-font-size: 100%;
$global-width: rem-calc(1200);
......@@ -716,9 +717,9 @@ $responsive-embed-ratios: (
$reveal-background: $white;
$reveal-width: 600px;
$reveal-max-width: $global-width;
$reveal-padding: $global-padding;
$reveal-border: 1px solid $medium-gray;
$reveal-radius: $global-radius;
$reveal-padding: 2*$global-padding;
$reveal-border: none;
$reveal-radius: 0;
$reveal-zindex: 1005;
$reveal-overlay-background: rgba($black, 0.45);
......
.section {
padding-top: 0;
padding-bottom: 0;
}
\ No newline at end of file
@charset 'utf-8';
@import 'settings';
@import 'foundation';
@import 'motion-ui';
.editor-styles-wrapper .wp-block {
// Global styles
@include foundation-global-styles;
@include foundation-forms;
@include foundation-typography;
// Grids (choose one)
@include foundation-xy-grid-classes;
// @include foundation-grid;
// @include foundation-flex-grid;
// Generic components
@include foundation-button;
@include foundation-button-group;
@include foundation-close-button;
@include foundation-label;
@include foundation-progress-bar;
@include foundation-slider;
@include foundation-switch;
@include foundation-table;
// Basic components
@include foundation-badge;
@include foundation-breadcrumbs;
@include foundation-callout;
@include foundation-card;
@include foundation-dropdown;
@include foundation-pagination;
@include foundation-tooltip;
// Containers
@include foundation-accordion;
@include foundation-media-object;
@include foundation-orbit;
@include foundation-responsive-embed;
@include foundation-tabs;
@include foundation-thumbnail;
// Menu-based containers
@include foundation-menu;
@include foundation-menu-icon;
@include foundation-accordion-menu;
@include foundation-drilldown-menu;
@include foundation-dropdown-menu;
// Layout components
@include foundation-off-canvas;
@include foundation-reveal;
@include foundation-sticky;
@include foundation-title-bar;
@include foundation-top-bar;
// Helpers
@include foundation-float-classes;
@include foundation-flex-classes;
@include foundation-visibility-classes;
// @include foundation-prototype-classes;
// Motion UI
@include motion-ui-transitions;
@include motion-ui-animations;
@import 'mixins';
@import 'common';
// components
@import 'components/*';
// special admin additions
@import 'admin-addons';
}
......@@ -5,6 +5,7 @@
font-size: rem-calc( 20 );
color: $black;
font-family: $header-font-family;
text-decoration: none;
&:hover {
color: $black;
......
.button {
min-width: rem-calc( 230 );
text-decoration: none;
}
\ No newline at end of file
.event-about-facts {
&__cta {
display: flex;
flex-flow: column nowrap;
justify-content: center;
align-items: center;
margin-top: rem-calc( 20 );
}
}
\ No newline at end of file
.event-about-summary {
text-align: center;
p {
max-width: $plusko-p-max-width;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
&__main-info {
font-size: rem-calc( 20 );
&::first-line {
font-weight: bold;
}
}
@include breakpoint( large ) {
&__main-info {
font-size: rem-calc( 30 );
}
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -33,6 +33,7 @@
a {
color: $white;
text-decoration: none;
}
}
......
......@@ -81,6 +81,10 @@ here it actually means two information - name of event and short description
@include breakpoint( large ) {
min-height: 95vh;
&__fake-subtitle {
font-size: rem-calc( 40 );
}
&__content {
max-width: 55%;
......
......@@ -9,8 +9,15 @@
padding: 0;
}
&--primary-color {
background-color: $c-plusko-green;
color: $white;
}
&__title {
margin-bottom: rem-calc( 30 );
color: $c-plusko-green;
text-align: center;
}
@include breakpoint( medium ) {
......
.site-content {
h2 {
// TODO can delete?
color: $c-plusko-green;
text-align: center;
}
......
......@@ -15,14 +15,49 @@ cta-action-link: /nase-akcie-pre-verejnost/
{{> hero this}}
{{> section-team}}
{{> section-event-summary}}
<span id="viac" class="plusko-anchor">&nbsp;</span>
{{>section-photogrid}}
{{> section-event-about}}
{{> section-team}}
{{>section-faq}}
{{>section-quote}}
<span id="kontakt" class="plusko-anchor">&nbsp;</span>
{{>section-contact_person}}
<div class="small reveal" id="stornoModal" data-reveal>
<h2>Storno podmienky</h2>
<p>
Odoslaním prihlášky potvrdzuješ súhlas s nasledovnými storno podmienkami: <br>
<ul>
<li>uplatňujú sa v prípade, že sa rozhodneš stornovať prihlásenie na akciu </li>
<li>v prípade, že si nebola/a vybraný/á do účastníckej skupiny, ti vrátime celú zálohu </li>
<li>nárok na uplatnenie storno podmienok máš, ak si riadne vyplnil záväznú prihlášku a zaplatil zálohu či celý účastnícky poplatok</li>
<li>upravujú podmienky platenia storno poplatku pre prípad zrušenia účasti na akcii:
<ul>
<li>do 6 týždňov pred akciou 20% z ceny akcie</li>
<li>do 3 týždňov pred akciou 50% z ceny akcie</li>
<li>do 1 týždňa pred akciou 70% z ceny akcie</li>
<li>menej ako 1 týždeň pred akciou 100% z ceny akcie </li>
</ul>
</li>
</ul>
</p>
<button class="close-button" data-close aria-label="Zatvoriť okno" type="button">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<section class="section">
<div class="grid-container">
<h2 class="section__title">Ozvi sa nám</h2>
<div class="businesscard">
<div class="businesscard__photo">
<img src="/assets/img/teammember-placeholder.jpg" alt="Fotografia kontaktnej osoby">
......
<section class="section">
<div class="grid-container">
<div class="grid-x grid-margin-x">
<div class="small-12 medium-6 cell">
<h3>Toto je nadpis textu</h3>
<p>Naším cieľom nie je prekonávať rýchlostné rekordy, pokoriť najvyššie kopce ani nájsť najdlhší zjazd. Trailu, švungu a ani výzvam sa však nebránime.</p>
<p>Chceme ísť svojím tempom, tešiť sa pohľadom na krajinu, vychutnávať si výhľady. Cestou sa okúpať v jazere a spoločnými silami sa starať o naše kočovné zázemie. Zastaviť sa, zdieľať, užívať si okamihy v spoločnosti ľudí, ktorých zblíži spoločná cesta.</p>
<p>Preto sme zvolili stredne náročnú trasu, ktorá nás zavedie do všetkých typov terénov, prírodných aj obývaných prostredí. Denne prejdeme 30 - 50 km.</p>
<p>V zmysle pomalého cestovania a s minimom vecí (vezieš si len to, čo potrebuješ). Tu a teraz, plynulejšie a s umením improvizovať. Máme chuť lepšie spoznať Slovensko, všímať si jeho skryté kúty, nachádzať krásu v miestach aj ľuďoch. A cestou zbierať mirabelky. :)</p>
<p>V cene akcie máš bezmäsitú stravu počas celej akcie, zabezpečenie zázemia (spoločná kuchyňa, sprievodné vozidlo), potrebného náradia a zážitkový program.</p>
</div>
<div class="small-12 medium-5 medium-offset-1 cell event-about-facts">
<h3>Detaily akcie</h3>
<ul>
<li><strong>Kedy:</strong> 18. - 24. august 2019</li>
<li><strong>Termín na prihlásenie:</strong> 1. júl 2019</li>
<li><strong>Kde:</strong> stredné Slovensko</li>
<li><strong>Pre koho:</strong> 18+</li>
<li><strong>Počet:</strong> 14–20 účastníkov</li>
<li><strong>Za koľko:</strong> 140 €</li>
</ul>
<!-- suctom text content -->
<p>V cene máš bezmäsitú stravu počas celej akcie, zabezpečenie zázemia (spoločná kuchyňa, sprievodné vozidlo), potrebného náradia a zážitkový program.</p>
<p>My, inštruktori a inštruktorky Pluska, sme dobrovoľníci. Akcia je nezisková a poplatok nám pokrýva náklady na jej prípravu a realizáciu. </p>
<!-- must be texts -->
<p>Predtým ako sa prihlásiš, pozri si naše <a href="#" data-open="stornoModal">storno podmienky</a>.</p>
<p>Ak je cena pre teba jedinou prekážkou v prihlásení, môžeš požiadať Plusko o dotáciu. Postupuj podľa <a href="/dotacia?akciaID=123">týchto inštrukcií</a></p>
<div class="event-about-facts__cta">
<a href="#" class="button large">Vyplnit prihlasku</a> <!-- so far ide na google form -->
<a href="#kontakt" data-smooth-scroll>Mám otázku</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section section--primary-color event-about-summary">
<div class="grid-container">
<div class="grid-x grid-margin-x">
<div class="cell">
<p class="event-about-summary__main-info">
18. 8. 2020 - 25. 8. 2020 <br>
Na strednom Slovensku <br>
Vek 18–30, cena 140 &euro;
</p>
<p>
<strong>Týždeň strávený v sedle bicykla, kde ťa vpred poháňa len sila, ktorú vložíš do pedálov a priaznivý vietor.</strong>
</p>
<p>
Naľahko, len s cyklo-vakmi. V nich len to, čo naozaj potrebuješ.
Dedinkami v kopcoch, rázovitými údoliami aj lúčnymi hrebeňmi s výhľadmi. Priestor zastaviť sa, hoc budeme stále v pohybe.
Ty, tvoj bajk, tvoje myšlienky, duše, ktoré zblíži spoločné putovanie a jedno letné dobrodružstvo.
</p>
<a href="#viac" class="button secondary" data-smooth-scroll>Zisti viac</a>
</div>
</div>
</div>
</section>
\ No newline at end of file
<section class="section ">
<div class="grid-container">
<h2 class="section__title">Časté otázky</h2>
<ul class="accordion" data-accordion data-allow-all-closed="true" data-deep-link="true">
{{#each faq}}
<li class="accordion-item" data-accordion-item>
......
<section class="section">
<div class="grid-container">
<h2 class="section__title">Kto pre teba akciu pripravuje</h2>
<ul class="teammembers">
{{#each teammembers as |member|}}
<li class="teammembers__item">
......