Commit 46d8fa66 authored by marvin's avatar marvin
Browse files

It compiles! Ship it!

parent 3481f56b
Pipeline #23822 canceled with stage
......@@ -101,9 +101,8 @@ Nakolko je posekany na drobno, rozdiel medzi nalevmi je jasne viditelny.
**Typ** : [oolong](howto/#oolong)
**Zazitok** : Priprava 3min/5g/0.6l. Jemna chut, riadne sladke 'tony'. Je to tmavy oolong, pripravovany nad dymom, ale absolutne to necitit v chuti nalevu. Kupeny na odporucanie tipka v literarnej cajovni. Fakt pekne vonia, suseny aj zaliaty. Keby to bol gaba caj, ani nezistim. Je tu este popis z tea house praha, aby im to nezmizlo z [webky](http://www.teamountain.cz/caj/95/993/cui_feng_premium_chin_shin_hong_shui_oolong).
```
Není obvyklé, aby byl vysokohorský čaj z výběrové oblasti zpracován ve stylu Hong Shui oolongu, neboť většinová populace preferuje světlý typ oolongu. Náš mladý farmář (mimo jiné autor velmi povedené odborné knihy o oolongu) má však jinou představu o tom, jak má vypadat kvalitní čaj a tak se, navzdory hlavnímu proudu, vydává směrem k čajům, které považuje za vyvážené, příjemné na pití a vhodné k archivaci. Se svým otcem zde hospodaří sice na konvenčních zahradách, které jsou však velmi šetrně ošetřované zemědělskou chemií, takže výsledné čaje nevykazují žádná rezidua pesticidů. Lístky se zde sbírají na zahradách v nadmořské výšce okolo 1800 m nad mořem, jsou velmi pečlivě a dostatečně dlouho zavadány na slunci a poté v kontrolovaném prostředí nové rodinné továrny, kde také probíhá vlastní zastavení oxidace a následné rolování. Tento farmář vystudoval vysokou školu se zaměřením na biochemii a využívá vědecké poznatky v kombinaci s empirickými zkušenostmi. Jeho čaje a nekonvenční přístup nás velmi zaujali neboť jejich kvalita a styl odpovídá našim představám o dobrém čaji. Doba sklizně: jaro 2018. Kultivar: Chin Shin. Oblast: Cuifeng. Li Shan area (1800-2000 m.n.m.), Nantou
```
>Není obvyklé, aby byl vysokohorský čaj z výběrové oblasti zpracován ve stylu Hong Shui oolongu, neboť většinová populace preferuje světlý typ oolongu. Náš mladý farmář (mimo jiné autor velmi povedené odborné knihy o oolongu) má však jinou představu o tom, jak má vypadat kvalitní čaj a tak se, navzdory hlavnímu proudu, vydává směrem k čajům, které považuje za vyvážené, příjemné na pití a vhodné k archivaci. Se svým otcem zde hospodaří sice na konvenčních zahradách, které jsou však velmi šetrně ošetřované zemědělskou chemií, takže výsledné čaje nevykazují žádná rezidua pesticidů. Lístky se zde sbírají na zahradách v nadmořské výšce okolo 1800 m nad mořem, jsou velmi pečlivě a dostatečně dlouho zavadány na slunci a poté v kontrolovaném prostředí nové rodinné továrny, kde také probíhá vlastní zastavení oxidace a následné rolování. Tento farmář vystudoval vysokou školu se zaměřením na biochemii a využívá vědecké poznatky v kombinaci s empirickými zkušenostmi. Jeho čaje a nekonvenční přístup nás velmi zaujali neboť jejich kvalita a styl odpovídá našim představám o dobrém čaji. Doba sklizně: jaro 2018. Kultivar: Chin Shin. Oblast: Cuifeng. Li Shan area (1800-2000 m.n.m.), Nantou
**Rating** : 5/5
......
......@@ -614,9 +614,9 @@
<p><strong>Link</strong> : <a href="https://eshop.literarnacajovna.sk/Cuifeng-ChinShin-gaoshan-chunmi-medium-roast-oolong-d231.htm">literarna cajovna</a></p>
<p><strong>Typ</strong> : <a href="howto/#oolong">oolong</a></p>
<p><strong>Zazitok</strong> : Priprava 3min/5g/0.6l. Jemna chut, riadne sladke 'tony'. Je to tmavy oolong, pripravovany nad dymom, ale absolutne to necitit v chuti nalevu. Kupeny na odporucanie tipka v literarnej cajovni. Fakt pekne vonia, suseny aj zaliaty. Keby to bol gaba caj, ani nezistim. Je tu este popis z tea house praha, aby im to nezmizlo z <a href="http://www.teamountain.cz/caj/95/993/cui_feng_premium_chin_shin_hong_shui_oolong">webky</a>.</p>
<pre><code>Není obvyklé, aby byl vysokohorský čaj z výběrové oblasti zpracován ve stylu Hong Shui oolongu, neboť většinová populace preferuje světlý typ oolongu. Náš mladý farmář (mimo jiné autor velmi povedené odborné knihy o oolongu) má však jinou představu o tom, jak má vypadat kvalitní čaj a tak se, navzdory hlavnímu proudu, vydává směrem k čajům, které považuje za vyvážené, příjemné na pití a vhodné k archivaci. Se svým otcem zde hospodaří sice na konvenčních zahradách, které jsou však velmi šetrně ošetřované zemědělskou chemií, takže výsledné čaje nevykazují žádná rezidua pesticidů. Lístky se zde sbírají na zahradách v nadmořské výšce okolo 1800 m nad mořem, jsou velmi pečlivě a dostatečně dlouho zavadány na slunci a poté v kontrolovaném prostředí nové rodinné továrny, kde také probíhá vlastní zastavení oxidace a následné rolování. Tento farmář vystudoval vysokou školu se zaměřením na biochemii a využívá vědecké poznatky v kombinaci s empirickými zkušenostmi. Jeho čaje a nekonvenční přístup nás velmi zaujali neboť jejich kvalita a styl odpovídá našim představám o dobrém čaji. Doba sklizně: jaro 2018. Kultivar: Chin Shin. Oblast: Cuifeng. Li Shan area (1800-2000 m.n.m.), Nantou
</code></pre>
<blockquote>
<p>Není obvyklé, aby byl vysokohorský čaj z výběrové oblasti zpracován ve stylu Hong Shui oolongu, neboť většinová populace preferuje světlý typ oolongu. Náš mladý farmář (mimo jiné autor velmi povedené odborné knihy o oolongu) má však jinou představu o tom, jak má vypadat kvalitní čaj a tak se, navzdory hlavnímu proudu, vydává směrem k čajům, které považuje za vyvážené, příjemné na pití a vhodné k archivaci. Se svým otcem zde hospodaří sice na konvenčních zahradách, které jsou však velmi šetrně ošetřované zemědělskou chemií, takže výsledné čaje nevykazují žádná rezidua pesticidů. Lístky se zde sbírají na zahradách v nadmořské výšce okolo 1800 m nad mořem, jsou velmi pečlivě a dostatečně dlouho zavadány na slunci a poté v kontrolovaném prostředí nové rodinné továrny, kde také probíhá vlastní zastavení oxidace a následné rolování. Tento farmář vystudoval vysokou školu se zaměřením na biochemii a využívá vědecké poznatky v kombinaci s empirickými zkušenostmi. Jeho čaje a nekonvenční přístup nás velmi zaujali neboť jejich kvalita a styl odpovídá našim představám o dobrém čaji. Doba sklizně: jaro 2018. Kultivar: Chin Shin. Oblast: Cuifeng. Li Shan area (1800-2000 m.n.m.), Nantou</p>
</blockquote>
<p><strong>Rating</strong> : 5/5</p>
<p><strong>Poznamky</strong> : Mnaaaam! Ale 20e.</p>
<p><img alt="" src="pic/Cui-Feng-Premium-Chin-Shin-Hong-Shui-Oolong-1.jpg" />
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment