Commit d169ad12 authored by julo's avatar julo
Browse files

Removed code.

parent b2d161ce
Pipeline #25819 canceled with stage
......@@ -4,12 +4,13 @@
- velke sarlatove rucho
- veľké šarlátové rúcho
- velke salatove rucho
**Link** : [cajovy dom](https://www.cajovydom.sk/wu-yi-shan-da-hong-pao)
**Typ** : [oolong](howto/#oolong)
**Zazitok** : Viac menej placeholder. Typicky skalny oolong, chut po udeni, cigaretach a dyme.
**Zazitok** : Viac menej placeholder. Typicky skalny oolong, chut po udeni, cigaretach a dyme. Je to dost podobne [tomuto]{Wu-yi-shan-qi-lan}
**Rating** : ?/5
......
......@@ -487,10 +487,11 @@
<ul>
<li>velke sarlatove rucho</li>
<li>veľké šarlátové rúcho</li>
<li>velke salatove rucho</li>
</ul>
<p><strong>Link</strong> : <a href="https://www.cajovydom.sk/wu-yi-shan-da-hong-pao">cajovy dom</a></p>
<p><strong>Typ</strong> : <a href="../howto/#oolong">oolong</a></p>
<p><strong>Zazitok</strong> : Viac menej placeholder. Typicky skalny oolong, chut po udeni, cigaretach a dyme.</p>
<p><strong>Zazitok</strong> : Viac menej placeholder. Typicky skalny oolong, chut po udeni, cigaretach a dyme. Je to dost podobne [tomuto]{Wu-yi-shan-qi-lan}</p>
<p><strong>Rating</strong> : ?/5</p>
<p><img alt="" src="https://www.cajovydom.sk/media/catalog/product/cache/1/small_image/466x/0dc2d03fe217f8c83829496872af24a0/o/o/oo-wu-yi-shan-da-hong-pao.jpg" /></p>
<hr />
......
......@@ -112,12 +112,12 @@
},
{
"location": "/oolong/",
"text": "WU YI SHAN DA HONG PAO\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nvelke sarlatove rucho\n\n\nve\u013ek\u00e9 \u0161arl\u00e1tov\u00e9 r\u00facho\n\n\n\n\nLink\n : \ncajovy dom\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Viac menej placeholder. Typicky skalny oolong, chut po udeni, cigaretach a dyme.\n\n\nRating\n : ?/5\n\n\n\n\n\n\nTie Guan Yin - 1986\n\n\nAlt names\n\n- 1986 Shimen TieGuanYin\n- Yigzhi Horngxin vintage oolong\n\n\nLink\n : \nliterarna cajovna\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Je to styl oolongu ktory ihlicke nechuti, typicky v nom citit silne zaudenie a dym. Vekom tohto oolongu vsak ostala len jemna chut pripominajuca dedinsky bylinkovy caj. Necitit v nom ziadne znamky prepekania. Druhy nalev ma zltu farbu, prvy ide do cervena.\n\n\n\n\nV\u00fdborn\u00fd arch\u00edvny oolong spracovan\u00fd v \u0161t\u00fdle TieGuanYin. List je vo\u013enej\u0161ie rolovan\u00fd. P\u00f4vodn\u00e9 pe\u010denie je u\u017e takmer nepatrn\u00e9 a \u010daj nebol u\u017e n\u00e1sledne prepekan\u00fd. P\u00f4vodn\u00e9 pe\u010den\u00e9 a ovocn\u00e9 t\u00f3ny sa \u010dasom vyvinuli do u\u0161\u013eachtilej, vyzretej chute, s ar\u00f3mou kvetov a vz\u00e1cn\u00fdch driev.\n\n\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\nPoznamky\n : would buy again, ale literarna cajovna ho uz nevedie. Mozno dosiel? :)\n\n\n\n\n\n\nNantou Si Ji Chun Wu Long Cha\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n2019 Nantou Si Ji Chun Wu Long Cha \u010daj oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Vobec si nepamatam ako chutil, tento zaznam je skorej placeholder. Prikladam popis z eshopu\n\n\n\n\nSi Ji Chun \u2013 doslova \u201e\u0160tyri jarn\u00e9 obdobia\u201c, je polo-zelen\u00fdm \u010dajom (\u010d\u00edn. Wu Long Cha) z rovnomenn\u00e9ho taiwansk\u00e9ho kultivaru. Dopestovan\u00fd bol v nadmorskej v\u00fd\u0161ke okolo 900 m.n.m., v \u010dajovej oblasti v okol\u00ed mesta Lugu, v kraji Nantou.\n\n\n\n\nRating\n : ?/5\n\n\nPoznamky\n : placeholder\n\n\n\n\n\n\n\n\nGaba night\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nGABA Night oolong\n\n\n\n\nLink\n : \ncajovna dobrych ludi\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Premiovy tmavy oolong, velke listy, chut si nepamatam.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : Prvy a druhy nalev sa naozaj tak lisia, nieje v tom tien\n\n\n\n\n\n\n\n\nCui feng chin shin gao shan oolong \"chun mi\"\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nCui Feng Premium Chin Shin Hong Shui Oolong\n\n\nCuifeng ChinShin gaoshan 'chunmi' medium roast oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nliterarna cajovna\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Priprava 3min/5g/0.6l. Jemna chut, riadne sladke 'tony'. Je to tmavy oolong, pripravovany nad dymom, ale absolutne to necitit v chuti nalevu. Kupeny na odporucanie tipka v literarnej cajovni. Fakt pekne vonia, suseny aj zaliaty. Keby to bol gaba caj, ani nezistim. Je tu este popis z tea house praha, aby im to nezmizlo z \nwebky\n.\n\n\n\n\nNen\u00ed obvykl\u00e9, aby byl vysokohorsk\u00fd \u010daj z v\u00fdb\u011brov\u00e9 oblasti zpracov\u00e1n ve stylu Hong Shui oolongu, nebo\u0165 v\u011bt\u0161inov\u00e1 populace preferuje sv\u011btl\u00fd typ oolongu. N\u00e1\u0161 mlad\u00fd farm\u00e1\u0159 (mimo jin\u00e9 autor velmi poveden\u00e9 odborn\u00e9 knihy o oolongu) m\u00e1 v\u0161ak jinou p\u0159edstavu o tom, jak m\u00e1 vypadat kvalitn\u00ed \u010daj a tak se, navzdory hlavn\u00edmu proudu, vyd\u00e1v\u00e1 sm\u011brem k \u010daj\u016fm, kter\u00e9 pova\u017euje za vyv\u00e1\u017een\u00e9, p\u0159\u00edjemn\u00e9 na pit\u00ed a vhodn\u00e9 k archivaci. Se sv\u00fdm otcem zde hospoda\u0159\u00ed sice na konven\u010dn\u00edch zahrad\u00e1ch, kter\u00e9 jsou v\u0161ak velmi \u0161etrn\u011b o\u0161et\u0159ovan\u00e9 zem\u011bd\u011blskou chemi\u00ed, tak\u017ee v\u00fdsledn\u00e9 \u010daje nevykazuj\u00ed \u017e\u00e1dn\u00e1 rezidua pesticid\u016f. L\u00edstky se zde sb\u00edraj\u00ed na zahrad\u00e1ch v nadmo\u0159sk\u00e9 v\u00fd\u0161ce okolo 1800 m nad mo\u0159em, jsou velmi pe\u010dliv\u011b a dostate\u010dn\u011b dlouho zavad\u00e1ny na slunci a pot\u00e9 v kontrolovan\u00e9m prost\u0159ed\u00ed nov\u00e9 rodinn\u00e9 tov\u00e1rny, kde tak\u00e9 prob\u00edh\u00e1 vlastn\u00ed zastaven\u00ed oxidace a n\u00e1sledn\u00e9 rolov\u00e1n\u00ed. Tento farm\u00e1\u0159 vystudoval vysokou \u0161kolu se zam\u011b\u0159en\u00edm na biochemii a vyu\u017e\u00edv\u00e1 v\u011bdeck\u00e9 poznatky v kombinaci s empirick\u00fdmi zku\u0161enostmi. Jeho \u010daje a nekonven\u010dn\u00ed p\u0159\u00edstup n\u00e1s velmi zaujali nebo\u0165 jejich kvalita a styl odpov\u00edd\u00e1 na\u0161im p\u0159edstav\u00e1m o dobr\u00e9m \u010daji. Doba sklizn\u011b: jaro 2018. Kultivar: Chin Shin. Oblast: Cuifeng. Li Shan area (1800-2000 m.n.m.), Nantou\n\n\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : Mnaaaam! Ale 20e.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nGan de qing bei huo benshan wu long\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n2019 gan de qing bei huo benshan wu long caj oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \ngreen oolong\n\n\nZazitok\n : Polo-zeleny oolong. Pokial si spravne pamatam, nebol prilis vyrazny. Stoji ale za to kupit si ho znova.\n\n\nRating\n : ?/5\n\n\nPoznamky\n : Skorej placeholder, neviem si spomenut ako chutil.\n\n\n\n\n\n\n\n\nNantou Si Ji Chun Wu Long\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n\u0160tyri jarn\u00e9 obdobia\n\n\n2019 Nantou Si Ji Chun Wu Long Cha \u010daj oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \ngreen oolong\n\n\nZazitok\n : Polo-zeleny oolong (nie gaba), baleny do malych guliciek. Jemne chutiaci nalev (7g/0,5l/3min) po vyluhovani masivne listy aj so stonkami. Nasladla jemna chut, svetlo zeleny nalev. Citit chut tiahnucu k zelenym cajom, ale opat ziadna trpkost, prijemny na osviezenie, alebo casual vypitie.\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\nPoznamky\n : dal by som si znova\n\n\n\n\n\n\nMingjian Jia Ye Long Wu Long\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n2018 Mingjian Jia Ye Long Wu Long Cha \u2013 GABA oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \ngaba oolong\n\n\nZazitok\n : Jemny gaba oolong, nalev tmavo zltej farby. Chut jemnejsia ako pri diamond oolong (7g/0,5l/3 min), mierne sladky aftertaste. Gulicky sa rozvinu do prekvapivo velkych listov. Zaradil by som ho k tmavsim oolongom, aj ked distributor uvadza, ze je to polo-zeleny caj. Z ratingu som ubral jeden bod len kvoli nevyraznej chuti. Inac by som vsetkym cajom daval 5/5, to by bolo co za hodnotenie\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\nPoznamky\n : v pohode oolong, masivne listy\n\n\n\n\n\n\nChin shin dong ding oolong\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nDongDing ChinShin medium roast oolong\n\n\nSu Dong Ding Medium Roast Chin Shin Oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nliterarna cajova\n\n\nTyp\n : \ngreen oolong\n\n\nZazitok\n : Polo-zeleny gaba oolong, ktory vobec nechuti po zelenom caji. Nekona sa ziadna trpka chut, caj ma nalev jemne zelenej farby. Vsetkym v praci chuti. Kludne sa moze luhovat 3 minuty aj viac, nepusta trpku chut.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : I like\n\n\n\n\n\n\n\n\nJia ye long\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n2018 Mingjian Jia Ye Long Wu Long Cha \u2013 GABA oolong\n\n\njia ye long cha - 2018 ming jian\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \ngaba oolong\n\n\nZazitok\n : Chuti podobne ako \ndiamond oolong\n, len menej intenzivne po gastanoch, prevazuje v nom ta typicka gaba oolong-ovost. Bude treba viac nalevov, aby som to vedel popisat podrobnejsie. Distributor uvadza \nPolo-zelen\u00fd, na asi 65 percent zoxidovan\u00fd a na pribli\u017ene 10 percent pope\u010den\u00fd, taiwansk\u00fd \u010daj typu\n, ani naznakom vsak nechuti ako zeleny oolong.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : dobry gaba oolong za rozumnu cenu (10e/50g)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nWu yi shan qi lan\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nwu yi shan qi lan oolong\n\n\nvzacna orchidea\n\n\n\n\nLink\n : \ncajovy dom\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Typicky predstavitel oolongov s vyraznou aromou po udeni / dyme / spracovani v provinciach ciny. \nTu je celkom dobry popis, preco sa vola utesovy oolong.\n S dlhsou dobou luhovania je caj sladsi, ma vyraznejsiu chut a vonu. Pri dobe lukovania asi 2 minuty pripomina africke / ceylonske cierne caje, okolo 3 minut chuta typicku oolong chut. Popisal by som to ako spaky a kavovy lager, ale urcite by dalo aj poetickejsie.\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFormosa oolong\n\n\nAlt names\n\n- formosa GABA Oolong\n\n\nLink\n : \ncajovna klopacka\n\n\nTyp\n : \ngaba oolong\n\n\nZazitok\n : Prijemny gaba oolong, svetlo cerveny nalev. Chut po prezretom ovoci, sladka, ale nie prilis vyrazna. Pri priprave 6g/0.6l jeden nalev, pri viacnalevovej priprave v gaiwane znesie aj 6 nalevov, chut sa dostavi pri druhom / tretom.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : Julo's choice\n\n\n\n\n\n\nQilai Jin Shuan garden oolong\n\n\nAlt names\n\n- qi lai jin shuan semiwild garden oolong\n- Qilai JinShuan semi-wild garden oolong\n\n\nLink\n : \nliterarna cajovna\n\n\nTyp\n : \ngreen oolong\n\n\nZazitok\n : polo-zeleny oolong, bez trpkej chuti preluhovaneho zeleneho caju. Velmi svetly nalev a jemna chut. Would buy again. Udajne zbierany na neudrziavanej cajovej plantazi.\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\nPoznamky\n : Martin by si vybral iny.\n\n\n\n\n\n\n\n\nGaba diamond oolong\n\n\nLink\n : \ncajovydom.sk\n\n\nTyp\n : \ngaba oolong\n\n\nZazitok\n : Prijemna chut po pecenych gastanoch, nalev slabsej farby.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : Top choice!",
"text": "WU YI SHAN DA HONG PAO\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nvelke sarlatove rucho\n\n\nve\u013ek\u00e9 \u0161arl\u00e1tov\u00e9 r\u00facho\n\n\nvelke salatove rucho\n\n\n\n\nLink\n : \ncajovy dom\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Viac menej placeholder. Typicky skalny oolong, chut po udeni, cigaretach a dyme. Je to dost podobne [tomuto]{Wu-yi-shan-qi-lan}\n\n\nRating\n : ?/5\n\n\n\n\n\n\nTie Guan Yin - 1986\n\n\nAlt names\n\n- 1986 Shimen TieGuanYin\n- Yigzhi Horngxin vintage oolong\n\n\nLink\n : \nliterarna cajovna\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Je to styl oolongu ktory ihlicke nechuti, typicky v nom citit silne zaudenie a dym. Vekom tohto oolongu vsak ostala len jemna chut pripominajuca dedinsky bylinkovy caj. Necitit v nom ziadne znamky prepekania. Druhy nalev ma zltu farbu, prvy ide do cervena.\n\n\n\n\nV\u00fdborn\u00fd arch\u00edvny oolong spracovan\u00fd v \u0161t\u00fdle TieGuanYin. List je vo\u013enej\u0161ie rolovan\u00fd. P\u00f4vodn\u00e9 pe\u010denie je u\u017e takmer nepatrn\u00e9 a \u010daj nebol u\u017e n\u00e1sledne prepekan\u00fd. P\u00f4vodn\u00e9 pe\u010den\u00e9 a ovocn\u00e9 t\u00f3ny sa \u010dasom vyvinuli do u\u0161\u013eachtilej, vyzretej chute, s ar\u00f3mou kvetov a vz\u00e1cn\u00fdch driev.\n\n\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\nPoznamky\n : would buy again, ale literarna cajovna ho uz nevedie. Mozno dosiel? :)\n\n\n\n\n\n\nNantou Si Ji Chun Wu Long Cha\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n2019 Nantou Si Ji Chun Wu Long Cha \u010daj oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Vobec si nepamatam ako chutil, tento zaznam je skorej placeholder. Prikladam popis z eshopu\n\n\n\n\nSi Ji Chun \u2013 doslova \u201e\u0160tyri jarn\u00e9 obdobia\u201c, je polo-zelen\u00fdm \u010dajom (\u010d\u00edn. Wu Long Cha) z rovnomenn\u00e9ho taiwansk\u00e9ho kultivaru. Dopestovan\u00fd bol v nadmorskej v\u00fd\u0161ke okolo 900 m.n.m., v \u010dajovej oblasti v okol\u00ed mesta Lugu, v kraji Nantou.\n\n\n\n\nRating\n : ?/5\n\n\nPoznamky\n : placeholder\n\n\n\n\n\n\n\n\nGaba night\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nGABA Night oolong\n\n\n\n\nLink\n : \ncajovna dobrych ludi\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Premiovy tmavy oolong, velke listy, chut si nepamatam.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : Prvy a druhy nalev sa naozaj tak lisia, nieje v tom tien\n\n\n\n\n\n\n\n\nCui feng chin shin gao shan oolong \"chun mi\"\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nCui Feng Premium Chin Shin Hong Shui Oolong\n\n\nCuifeng ChinShin gaoshan 'chunmi' medium roast oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nliterarna cajovna\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Priprava 3min/5g/0.6l. Jemna chut, riadne sladke 'tony'. Je to tmavy oolong, pripravovany nad dymom, ale absolutne to necitit v chuti nalevu. Kupeny na odporucanie tipka v literarnej cajovni. Fakt pekne vonia, suseny aj zaliaty. Keby to bol gaba caj, ani nezistim. Je tu este popis z tea house praha, aby im to nezmizlo z \nwebky\n.\n\n\n\n\nNen\u00ed obvykl\u00e9, aby byl vysokohorsk\u00fd \u010daj z v\u00fdb\u011brov\u00e9 oblasti zpracov\u00e1n ve stylu Hong Shui oolongu, nebo\u0165 v\u011bt\u0161inov\u00e1 populace preferuje sv\u011btl\u00fd typ oolongu. N\u00e1\u0161 mlad\u00fd farm\u00e1\u0159 (mimo jin\u00e9 autor velmi poveden\u00e9 odborn\u00e9 knihy o oolongu) m\u00e1 v\u0161ak jinou p\u0159edstavu o tom, jak m\u00e1 vypadat kvalitn\u00ed \u010daj a tak se, navzdory hlavn\u00edmu proudu, vyd\u00e1v\u00e1 sm\u011brem k \u010daj\u016fm, kter\u00e9 pova\u017euje za vyv\u00e1\u017een\u00e9, p\u0159\u00edjemn\u00e9 na pit\u00ed a vhodn\u00e9 k archivaci. Se sv\u00fdm otcem zde hospoda\u0159\u00ed sice na konven\u010dn\u00edch zahrad\u00e1ch, kter\u00e9 jsou v\u0161ak velmi \u0161etrn\u011b o\u0161et\u0159ovan\u00e9 zem\u011bd\u011blskou chemi\u00ed, tak\u017ee v\u00fdsledn\u00e9 \u010daje nevykazuj\u00ed \u017e\u00e1dn\u00e1 rezidua pesticid\u016f. L\u00edstky se zde sb\u00edraj\u00ed na zahrad\u00e1ch v nadmo\u0159sk\u00e9 v\u00fd\u0161ce okolo 1800 m nad mo\u0159em, jsou velmi pe\u010dliv\u011b a dostate\u010dn\u011b dlouho zavad\u00e1ny na slunci a pot\u00e9 v kontrolovan\u00e9m prost\u0159ed\u00ed nov\u00e9 rodinn\u00e9 tov\u00e1rny, kde tak\u00e9 prob\u00edh\u00e1 vlastn\u00ed zastaven\u00ed oxidace a n\u00e1sledn\u00e9 rolov\u00e1n\u00ed. Tento farm\u00e1\u0159 vystudoval vysokou \u0161kolu se zam\u011b\u0159en\u00edm na biochemii a vyu\u017e\u00edv\u00e1 v\u011bdeck\u00e9 poznatky v kombinaci s empirick\u00fdmi zku\u0161enostmi. Jeho \u010daje a nekonven\u010dn\u00ed p\u0159\u00edstup n\u00e1s velmi zaujali nebo\u0165 jejich kvalita a styl odpov\u00edd\u00e1 na\u0161im p\u0159edstav\u00e1m o dobr\u00e9m \u010daji. Doba sklizn\u011b: jaro 2018. Kultivar: Chin Shin. Oblast: Cuifeng. Li Shan area (1800-2000 m.n.m.), Nantou\n\n\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : Mnaaaam! Ale 20e.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nGan de qing bei huo benshan wu long\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n2019 gan de qing bei huo benshan wu long caj oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \ngreen oolong\n\n\nZazitok\n : Polo-zeleny oolong. Pokial si spravne pamatam, nebol prilis vyrazny. Stoji ale za to kupit si ho znova.\n\n\nRating\n : ?/5\n\n\nPoznamky\n : Skorej placeholder, neviem si spomenut ako chutil.\n\n\n\n\n\n\n\n\nNantou Si Ji Chun Wu Long\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n\u0160tyri jarn\u00e9 obdobia\n\n\n2019 Nantou Si Ji Chun Wu Long Cha \u010daj oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \ngreen oolong\n\n\nZazitok\n : Polo-zeleny oolong (nie gaba), baleny do malych guliciek. Jemne chutiaci nalev (7g/0,5l/3min) po vyluhovani masivne listy aj so stonkami. Nasladla jemna chut, svetlo zeleny nalev. Citit chut tiahnucu k zelenym cajom, ale opat ziadna trpkost, prijemny na osviezenie, alebo casual vypitie.\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\nPoznamky\n : dal by som si znova\n\n\n\n\n\n\nMingjian Jia Ye Long Wu Long\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n2018 Mingjian Jia Ye Long Wu Long Cha \u2013 GABA oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \ngaba oolong\n\n\nZazitok\n : Jemny gaba oolong, nalev tmavo zltej farby. Chut jemnejsia ako pri diamond oolong (7g/0,5l/3 min), mierne sladky aftertaste. Gulicky sa rozvinu do prekvapivo velkych listov. Zaradil by som ho k tmavsim oolongom, aj ked distributor uvadza, ze je to polo-zeleny caj. Z ratingu som ubral jeden bod len kvoli nevyraznej chuti. Inac by som vsetkym cajom daval 5/5, to by bolo co za hodnotenie\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\nPoznamky\n : v pohode oolong, masivne listy\n\n\n\n\n\n\nChin shin dong ding oolong\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nDongDing ChinShin medium roast oolong\n\n\nSu Dong Ding Medium Roast Chin Shin Oolong\n\n\n\n\nLink\n : \nliterarna cajova\n\n\nTyp\n : \ngreen oolong\n\n\nZazitok\n : Polo-zeleny gaba oolong, ktory vobec nechuti po zelenom caji. Nekona sa ziadna trpka chut, caj ma nalev jemne zelenej farby. Vsetkym v praci chuti. Kludne sa moze luhovat 3 minuty aj viac, nepusta trpku chut.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : I like\n\n\n\n\n\n\n\n\nJia ye long\n\n\nAlt names\n\n\n\n\n2018 Mingjian Jia Ye Long Wu Long Cha \u2013 GABA oolong\n\n\njia ye long cha - 2018 ming jian\n\n\n\n\nLink\n : \nbozsky orac\n\n\nTyp\n : \ngaba oolong\n\n\nZazitok\n : Chuti podobne ako \ndiamond oolong\n, len menej intenzivne po gastanoch, prevazuje v nom ta typicka gaba oolong-ovost. Bude treba viac nalevov, aby som to vedel popisat podrobnejsie. Distributor uvadza \nPolo-zelen\u00fd, na asi 65 percent zoxidovan\u00fd a na pribli\u017ene 10 percent pope\u010den\u00fd, taiwansk\u00fd \u010daj typu\n, ani naznakom vsak nechuti ako zeleny oolong.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : dobry gaba oolong za rozumnu cenu (10e/50g)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nWu yi shan qi lan\n\n\nAlt names\n\n\n\n\nwu yi shan qi lan oolong\n\n\nvzacna orchidea\n\n\n\n\nLink\n : \ncajovy dom\n\n\nTyp\n : \noolong\n\n\nZazitok\n : Typicky predstavitel oolongov s vyraznou aromou po udeni / dyme / spracovani v provinciach ciny. \nTu je celkom dobry popis, preco sa vola utesovy oolong.\n S dlhsou dobou luhovania je caj sladsi, ma vyraznejsiu chut a vonu. Pri dobe lukovania asi 2 minuty pripomina africke / ceylonske cierne caje, okolo 3 minut chuta typicku oolong chut. Popisal by som to ako spaky a kavovy lager, ale urcite by dalo aj poetickejsie.\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFormosa oolong\n\n\nAlt names\n\n- formosa GABA Oolong\n\n\nLink\n : \ncajovna klopacka\n\n\nTyp\n : \ngaba oolong\n\n\nZazitok\n : Prijemny gaba oolong, svetlo cerveny nalev. Chut po prezretom ovoci, sladka, ale nie prilis vyrazna. Pri priprave 6g/0.6l jeden nalev, pri viacnalevovej priprave v gaiwane znesie aj 6 nalevov, chut sa dostavi pri druhom / tretom.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : Julo's choice\n\n\n\n\n\n\nQilai Jin Shuan garden oolong\n\n\nAlt names\n\n- qi lai jin shuan semiwild garden oolong\n- Qilai JinShuan semi-wild garden oolong\n\n\nLink\n : \nliterarna cajovna\n\n\nTyp\n : \ngreen oolong\n\n\nZazitok\n : polo-zeleny oolong, bez trpkej chuti preluhovaneho zeleneho caju. Velmi svetly nalev a jemna chut. Would buy again. Udajne zbierany na neudrziavanej cajovej plantazi.\n\n\nRating\n : 4/5\n\n\nPoznamky\n : Martin by si vybral iny.\n\n\n\n\n\n\n\n\nGaba diamond oolong\n\n\nLink\n : \ncajovydom.sk\n\n\nTyp\n : \ngaba oolong\n\n\nZazitok\n : Prijemna chut po pecenych gastanoch, nalev slabsej farby.\n\n\nRating\n : 5/5\n\n\nPoznamky\n : Top choice!",
"title": "Oolong"
},
{
"location": "/oolong/#wu-yi-shan-da-hong-pao",
"text": "Alt names velke sarlatove rucho ve\u013ek\u00e9 \u0161arl\u00e1tov\u00e9 r\u00facho Link : cajovy dom Typ : oolong Zazitok : Viac menej placeholder. Typicky skalny oolong, chut po udeni, cigaretach a dyme. Rating : ?/5",
"text": "Alt names velke sarlatove rucho ve\u013ek\u00e9 \u0161arl\u00e1tov\u00e9 r\u00facho velke salatove rucho Link : cajovy dom Typ : oolong Zazitok : Viac menej placeholder. Typicky skalny oolong, chut po udeni, cigaretach a dyme. Je to dost podobne [tomuto]{Wu-yi-shan-qi-lan} Rating : ?/5",
"title": "WU YI SHAN DA HONG PAO"
},
{
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment