Commit f9d9e309 authored by marvin's avatar marvin
Browse files

commit

parents 12156ee1 b38041d4
Pipeline #23816 canceled with stage
!function(e,i){"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"object"==typeof exports?module.exports=i():i()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var i,r,n;e.ro=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.ro.trimmer,e.ro.stopWordFilter,e.ro.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.ro.stemmer))},e.ro.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.ro.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.ro.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.ro.trimmer,"trimmer-ro"),e.ro.stemmer=(i=e.stemmerSupport.Among,r=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){var e,n,t,a,o=[new i("",-1,3),new i("I",0,1),new i("U",0,2)],s=[new i("ea",-1,3),new i("aţia",-1,7),new i("aua",-1,2),new i("iua",-1,4),new i("aţie",-1,7),new i("ele",-1,3),new i("ile",-1,5),new i("iile",6,4),new i("iei",-1,4),new i("atei",-1,6),new i("ii",-1,4),new i("ului",-1,1),new i("ul",-1,1),new i("elor",-1,3),new i("ilor",-1,4),new i("iilor",14,4)],c=[new i("icala",-1,4),new i("iciva",-1,4),new i("ativa",-1,5),new i("itiva",-1,6),new i("icale",-1,4),new i("aţiune",-1,5),new i("iţiune",-1,6),new i("atoare",-1,5),new i("itoare",-1,6),new i("ătoare",-1,5),new i("icitate",-1,4),new i("abilitate",-1,1),new i("ibilitate",-1,2),new i("ivitate",-1,3),new i("icive",-1,4),new i("ative",-1,5),new i("itive",-1,6),new i("icali",-1,4),new i("atori",-1,5),new i("icatori",18,4),new i("itori",-1,6),new i("ători",-1,5),new i("icitati",-1,4),new i("abilitati",-1,1),new i("ivitati",-1,3),new i("icivi",-1,4),new i("ativi",-1,5),new i("itivi",-1,6),new i("icităi",-1,4),new i("abilităi",-1,1),new i("ivităi",-1,3),new i("icităţi",-1,4),new i("abilităţi",-1,1),new i("ivităţi",-1,3),new i("ical",-1,4),new i("ator",-1,5),new i("icator",35,4),new i("itor",-1,6),new i("ător",-1,5),new i("iciv",-1,4),new i("ativ",-1,5),new i("itiv",-1,6),new i("icală",-1,4),new i("icivă",-1,4),new i("ativă",-1,5),new i("itivă",-1,6)],u=[new i("ica",-1,1),new i("abila",-1,1),new i("ibila",-1,1),new i("oasa",-1,1),new i("ata",-1,1),new i("ita",-1,1),new i("anta",-1,1),new i("ista",-1,3),new i("uta",-1,1),new i("iva",-1,1),new i("ic",-1,1),new i("ice",-1,1),new i("abile",-1,1),new i("ibile",-1,1),new i("isme",-1,3),new i("iune",-1,2),new i("oase",-1,1),new i("ate",-1,1),new i("itate",17,1),new i("ite",-1,1),new i("ante",-1,1),new i("iste",-1,3),new i("ute",-1,1),new i("ive",-1,1),new i("ici",-1,1),new i("abili",-1,1),new i("ibili",-1,1),new i("iuni",-1,2),new i("atori",-1,1),new i("osi",-1,1),new i("ati",-1,1),new i("itati",30,1),new i("iti",-1,1),new i("anti",-1,1),new i("isti",-1,3),new i("uti",-1,1),new i("işti",-1,3),new i("ivi",-1,1),new i("ităi",-1,1),new i("oşi",-1,1),new i("ităţi",-1,1),new i("abil",-1,1),new i("ibil",-1,1),new i("ism",-1,3),new i("ator",-1,1),new i("os",-1,1),new i("at",-1,1),new i("it",-1,1),new i("ant",-1,1),new i("ist",-1,3),new i("ut",-1,1),new i("iv",-1,1),new i("ică",-1,1),new i("abilă",-1,1),new i("ibilă",-1,1),new i("oasă",-1,1),new i("ată",-1,1),new i("ită",-1,1),new i("antă",-1,1),new i("istă",-1,3),new i("ută",-1,1),new i("ivă",-1,1)],w=[new i("ea",-1,1),new i("ia",-1,1),new i("esc",-1,1),new i("ăsc",-1,1),new i("ind",-1,1),new i("ând",-1,1),new i("are",-1,1),new i("ere",-1,1),new i("ire",-1,1),new i("âre",-1,1),new i("se",-1,2),new i("ase",10,1),new i("sese",10,2),new i("ise",10,1),new i("use",10,1),new i("âse",10,1),new i("eşte",-1,1),new i("ăşte",-1,1),new i("eze",-1,1),new i("ai",-1,1),new i("eai",19,1),new i("iai",19,1),new i("sei",-1,2),new i("eşti",-1,1),new i("ăşti",-1,1),new i("ui",-1,1),new i("ezi",-1,1),new i("âi",-1,1),new i("aşi",-1,1),new i("seşi",-1,2),new i("aseşi",29,1),new i("seseşi",29,2),new i("iseşi",29,1),new i("useşi",29,1),new i("âseşi",29,1),new i("işi",-1,1),new i("uşi",-1,1),new i("âşi",-1,1),new i("aţi",-1,2),new i("eaţi",38,1),new i("iaţi",38,1),new i("eţi",-1,2),new i("iţi",-1,2),new i("âţi",-1,2),new i("arăţi",-1,1),new i("serăţi",-1,2),new i("aserăţi",45,1),new i("seserăţi",45,2),new i("iserăţi",45,1),new i("userăţi",45,1),new i("âserăţi",45,1),new i("irăţi",-1,1),new i("urăţi",-1,1),new i("ârăţi",-1,1),new i("am",-1,1),new i("eam",54,1),new i("iam",54,1),new i("em",-1,2),new i("asem",57,1),new i("sesem",57,2),new i("isem",57,1),new i("usem",57,1),new i("âsem",57,1),new i("im",-1,2),new i("âm",-1,2),new i("ăm",-1,2),new i("arăm",65,1),new i("serăm",65,2),new i("aserăm",67,1),new i("seserăm",67,2),new i("iserăm",67,1),new i("userăm",67,1),new i("âserăm",67,1),new i("irăm",65,1),new i("urăm",65,1),new i("ârăm",65,1),new i("au",-1,1),new i("eau",76,1),new i("iau",76,1),new i("indu",-1,1),new i("ându",-1,1),new i("ez",-1,1),new i("ească",-1,1),new i("ară",-1,1),new i("seră",-1,2),new i("aseră",84,1),new i("seseră",84,2),new i("iseră",84,1),new i("useră",84,1),new i("âseră",84,1),new i("iră",-1,1),new i("ură",-1,1),new i("âră",-1,1),new i("ează",-1,1)],m=[new i("a",-1,1),new i("e",-1,1),new i("ie",1,1),new i("i",-1,1),new i("ă",-1,1)],l=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,32,0,0,4],f=new r;function p(e,i){f.eq_s(1,e)&&(f.ket=f.cursor,f.in_grouping(l,97,259)&&f.slice_from(i))}function d(){if(f.out_grouping(l,97,259)){for(;!f.in_grouping(l,97,259);){if(f.cursor>=f.limit)return!0;f.cursor++}return!1}return!0}function b(){var e,i,r=f.cursor;if(f.in_grouping(l,97,259)){if(e=f.cursor,!d())return void(a=f.cursor);if(f.cursor=e,!function(){if(f.in_grouping(l,97,259))for(;!f.out_grouping(l,97,259);){if(f.cursor>=f.limit)return!0;f.cursor++}return!1}())return void(a=f.cursor)}f.cursor=r,f.out_grouping(l,97,259)&&(i=f.cursor,d()&&(f.cursor=i,f.in_grouping(l,97,259)&&f.cursor<f.limit&&f.cursor++),a=f.cursor)}function v(){for(;!f.in_grouping(l,97,259);){if(f.cursor>=f.limit)return!1;f.cursor++}for(;!f.out_grouping(l,97,259);){if(f.cursor>=f.limit)return!1;f.cursor++}return!0}function _(){return t<=f.cursor}function g(){var i,r=f.limit-f.cursor;if(f.ket=f.cursor,(i=f.find_among_b(c,46))&&(f.bra=f.cursor,_())){switch(i){case 1:f.slice_from("abil");break;case 2:f.slice_from("ibil");break;case 3:f.slice_from("iv");break;case 4:f.slice_from("ic");break;case 5:f.slice_from("at");break;case 6:f.slice_from("it")}return e=!0,f.cursor=f.limit-r,!0}return!1}function k(){var i,r;for(e=!1;;)if(r=f.limit-f.cursor,!g()){f.cursor=f.limit-r;break}if(f.ket=f.cursor,(i=f.find_among_b(u,62))&&(f.bra=f.cursor,n<=f.cursor)){switch(i){case 1:f.slice_del();break;case 2:f.eq_s_b(1,"ţ")&&(f.bra=f.cursor,f.slice_from("t"));break;case 3:f.slice_from("ist")}e=!0}}function h(){var e;f.ket=f.cursor,(e=f.find_among_b(m,5))&&(f.bra=f.cursor,a<=f.cursor&&1==e&&f.slice_del())}this.setCurrent=function(e){f.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return f.getCurrent()},this.stem=function(){var i,r=f.cursor;return function(){for(var e,i;e=f.cursor,f.in_grouping(l,97,259)&&(i=f.cursor,f.bra=i,p("u","U"),f.cursor=i,p("i","I")),f.cursor=e,!(f.cursor>=f.limit);)f.cursor++}(),f.cursor=r,i=f.cursor,a=f.limit,t=a,n=a,b(),f.cursor=i,v()&&(t=f.cursor,v()&&(n=f.cursor)),f.limit_backward=r,f.cursor=f.limit,function(){var e,i;if(f.ket=f.cursor,(e=f.find_among_b(s,16))&&(f.bra=f.cursor,_()))switch(e){case 1:f.slice_del();break;case 2:f.slice_from("a");break;case 3:f.slice_from("e");break;case 4:f.slice_from("i");break;case 5:i=f.limit-f.cursor,f.eq_s_b(2,"ab")||(f.cursor=f.limit-i,f.slice_from("i"));break;case 6:f.slice_from("at");break;case 7:f.slice_from("aţi")}}(),f.cursor=f.limit,k(),f.cursor=f.limit,e||(f.cursor=f.limit,function(){var e,i,r;if(f.cursor>=a){if(i=f.limit_backward,f.limit_backward=a,f.ket=f.cursor,e=f.find_among_b(w,94))switch(f.bra=f.cursor,e){case 1:if(r=f.limit-f.cursor,!f.out_grouping_b(l,97,259)&&(f.cursor=f.limit-r,!f.eq_s_b(1,"u")))break;case 2:f.slice_del()}f.limit_backward=i}}(),f.cursor=f.limit),h(),f.cursor=f.limit_backward,function(){for(var e;;){if(f.bra=f.cursor,e=f.find_among(o,3))switch(f.ket=f.cursor,e){case 1:f.slice_from("i");continue;case 2:f.slice_from("u");continue;case 3:if(f.cursor>=f.limit)break;f.cursor++;continue}break}}(),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.ro.stemmer,"stemmer-ro"),e.ro.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("acea aceasta această aceea acei aceia acel acela acele acelea acest acesta aceste acestea aceşti aceştia acolo acord acum ai aia aibă aici al ale alea altceva altcineva am ar are asemenea asta astea astăzi asupra au avea avem aveţi azi aş aşadar aţi bine bucur bună ca care caut ce cel ceva chiar cinci cine cineva contra cu cum cumva curând curînd când cât câte câtva câţi cînd cît cîte cîtva cîţi că căci cărei căror cărui către da dacă dar datorită dată dau de deci deja deoarece departe deşi din dinaintea dintr- dintre doi doilea două drept după dă ea ei el ele eram este eu eşti face fata fi fie fiecare fii fim fiu fiţi frumos fără graţie halbă iar ieri la le li lor lui lângă lîngă mai mea mei mele mereu meu mi mie mine mult multă mulţi mulţumesc mâine mîine mă ne nevoie nici nicăieri nimeni nimeri nimic nişte noastre noastră noi noroc nostru nouă noştri nu opt ori oricare orice oricine oricum oricând oricât oricînd oricît oriunde patra patru patrulea pe pentru peste pic poate pot prea prima primul prin puţin puţina puţină până pînă rog sa sale sau se spate spre sub sunt suntem sunteţi sută sînt sîntem sînteţi să săi său ta tale te timp tine toate toată tot totuşi toţi trei treia treilea tu tăi tău un una unde undeva unei uneia unele uneori unii unor unora unu unui unuia unul vi voastre voastră voi vostru vouă voştri vreme vreo vreun vă zece zero zi zice îi îl îmi împotriva în înainte înaintea încotro încât încît între întrucât întrucît îţi ăla ălea ăsta ăstea ăştia şapte şase şi ştiu ţi ţie".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.ro.stopWordFilter,"stopWordFilter-ro")}});
\ No newline at end of file
!function(e,n){"function"==typeof define&&define.amd?define(n):"object"==typeof exports?module.exports=n():n()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var n,r,t;e.ru=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.ru.trimmer,e.ru.stopWordFilter,e.ru.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.ru.stemmer))},e.ru.wordCharacters="Ѐ-҄҇-ԯᴫᵸⷠ-ⷿꙀ-ꚟ︮︯",e.ru.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.ru.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.trimmer,"trimmer-ru"),e.ru.stemmer=(n=e.stemmerSupport.Among,r=e.stemmerSupport.SnowballProgram,t=new function(){var e,t,w=[new n("в",-1,1),new n("ив",0,2),new n("ыв",0,2),new n("вши",-1,1),new n("ивши",3,2),new n("ывши",3,2),new n("вшись",-1,1),new n("ившись",6,2),new n("ывшись",6,2)],i=[new n("ее",-1,1),new n("ие",-1,1),new n("ое",-1,1),new n("ые",-1,1),new n("ими",-1,1),new n("ыми",-1,1),new n("ей",-1,1),new n("ий",-1,1),new n("ой",-1,1),new n("ый",-1,1),new n("ем",-1,1),new n("им",-1,1),new n("ом",-1,1),new n("ым",-1,1),new n("его",-1,1),new n("ого",-1,1),new n("ему",-1,1),new n("ому",-1,1),new n("их",-1,1),new n("ых",-1,1),new n("ею",-1,1),new n("ою",-1,1),new n("ую",-1,1),new n("юю",-1,1),new n("ая",-1,1),new n("яя",-1,1)],u=[new n("ем",-1,1),new n("нн",-1,1),new n("вш",-1,1),new n("ивш",2,2),new n("ывш",2,2),new n("щ",-1,1),new n("ющ",5,1),new n("ующ",6,2)],s=[new n("сь",-1,1),new n("ся",-1,1)],o=[new n("ла",-1,1),new n("ила",0,2),new n("ыла",0,2),new n("на",-1,1),new n("ена",3,2),new n("ете",-1,1),new n("ите",-1,2),new n("йте",-1,1),new n("ейте",7,2),new n("уйте",7,2),new n("ли",-1,1),new n("или",10,2),new n("ыли",10,2),new n("й",-1,1),new n("ей",13,2),new n("уй",13,2),new n("л",-1,1),new n("ил",16,2),new n("ыл",16,2),new n("ем",-1,1),new n("им",-1,2),new n("ым",-1,2),new n("н",-1,1),new n("ен",22,2),new n("ло",-1,1),new n("ило",24,2),new n("ыло",24,2),new n("но",-1,1),new n("ено",27,2),new n("нно",27,1),new n("ет",-1,1),new n("ует",30,2),new n("ит",-1,2),new n("ыт",-1,2),new n("ют",-1,1),new n("уют",34,2),new n("ят",-1,2),new n("ны",-1,1),new n("ены",37,2),new n("ть",-1,1),new n("ить",39,2),new n("ыть",39,2),new n("ешь",-1,1),new n("ишь",-1,2),new n("ю",-1,2),new n("ую",44,2)],c=[new n("а",-1,1),new n("ев",-1,1),new n("ов",-1,1),new n("е",-1,1),new n("ие",3,1),new n("ье",3,1),new n("и",-1,1),new n("еи",6,1),new n("ии",6,1),new n("ами",6,1),new n("ями",6,1),new n("иями",10,1),new n("й",-1,1),new n("ей",12,1),new n("ией",13,1),new n("ий",12,1),new n("ой",12,1),new n("ам",-1,1),new n("ем",-1,1),new n("ием",18,1),new n("ом",-1,1),new n("ям",-1,1),new n("иям",21,1),new n("о",-1,1),new n("у",-1,1),new n("ах",-1,1),new n("ях",-1,1),new n("иях",26,1),new n("ы",-1,1),new n("ь",-1,1),new n("ю",-1,1),new n("ию",30,1),new n("ью",30,1),new n("я",-1,1),new n("ия",33,1),new n("ья",33,1)],m=[new n("ост",-1,1),new n("ость",-1,1)],l=[new n("ейше",-1,1),new n("н",-1,2),new n("ейш",-1,1),new n("ь",-1,3)],f=[33,65,8,232],a=new r;function p(){for(;!a.in_grouping(f,1072,1103);){if(a.cursor>=a.limit)return!1;a.cursor++}return!0}function d(){for(;!a.out_grouping(f,1072,1103);){if(a.cursor>=a.limit)return!1;a.cursor++}return!0}function _(e,n){var r,t;if(a.ket=a.cursor,r=a.find_among_b(e,n)){switch(a.bra=a.cursor,r){case 1:if(t=a.limit-a.cursor,!a.eq_s_b(1,"а")&&(a.cursor=a.limit-t,!a.eq_s_b(1,"я")))return!1;case 2:a.slice_del()}return!0}return!1}function b(e,n){var r;return a.ket=a.cursor,!!(r=a.find_among_b(e,n))&&(a.bra=a.cursor,1==r&&a.slice_del(),!0)}function h(){return!!b(i,26)&&(_(u,8),!0)}function g(){var n;a.ket=a.cursor,(n=a.find_among_b(m,2))&&(a.bra=a.cursor,e<=a.cursor&&1==n&&a.slice_del())}this.setCurrent=function(e){a.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return a.getCurrent()},this.stem=function(){return t=a.limit,e=t,p()&&(t=a.cursor,d()&&p()&&d()&&(e=a.cursor)),a.cursor=a.limit,!(a.cursor<t)&&(a.limit_backward=t,_(w,9)||(a.cursor=a.limit,b(s,2)||(a.cursor=a.limit),h()||(a.cursor=a.limit,_(o,46)||(a.cursor=a.limit,b(c,36)))),a.cursor=a.limit,a.ket=a.cursor,a.eq_s_b(1,"и")?(a.bra=a.cursor,a.slice_del()):a.cursor=a.limit,g(),a.cursor=a.limit,function(){var e;if(a.ket=a.cursor,e=a.find_among_b(l,4))switch(a.bra=a.cursor,e){case 1:if(a.slice_del(),a.ket=a.cursor,!a.eq_s_b(1,"н"))break;a.bra=a.cursor;case 2:if(!a.eq_s_b(1,"н"))break;case 3:a.slice_del()}}(),!0)}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent()}):(t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.stemmer,"stemmer-ru"),e.ru.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("алло без близко более больше будем будет будете будешь будто буду будут будь бы бывает бывь был была были было быть в важная важное важные важный вам вами вас ваш ваша ваше ваши вверх вдали вдруг ведь везде весь вниз внизу во вокруг вон восемнадцатый восемнадцать восемь восьмой вот впрочем времени время все всегда всего всем всеми всему всех всею всю всюду вся всё второй вы г где говорил говорит год года году да давно даже далеко дальше даром два двадцатый двадцать две двенадцатый двенадцать двух девятнадцатый девятнадцать девятый девять действительно дел день десятый десять для до довольно долго должно другая другие других друго другое другой е его ее ей ему если есть еще ещё ею её ж же жизнь за занят занята занято заняты затем зато зачем здесь значит и из или им именно иметь ими имя иногда их к каждая каждое каждые каждый кажется как какая какой кем когда кого ком кому конечно которая которого которой которые который которых кроме кругом кто куда лет ли лишь лучше люди м мало между меля менее меньше меня миллионов мимо мира мне много многочисленная многочисленное многочисленные многочисленный мной мною мог могут мож может можно можхо мои мой мор мочь моя моё мы на наверху над надо назад наиболее наконец нам нами нас начала наш наша наше наши не него недавно недалеко нее ней нельзя нем немного нему непрерывно нередко несколько нет нею неё ни нибудь ниже низко никогда никуда ними них ничего но ну нужно нх о об оба обычно один одиннадцатый одиннадцать однажды однако одного одной около он она они оно опять особенно от отовсюду отсюда очень первый перед по под пожалуйста позже пока пор пора после посреди потом потому почему почти прекрасно при про просто против процентов пятнадцатый пятнадцать пятый пять раз разве рано раньше рядом с сам сама сами самим самими самих само самого самой самом самому саму свое своего своей свои своих свою сеаой себе себя сегодня седьмой сейчас семнадцатый семнадцать семь сих сказал сказала сказать сколько слишком сначала снова со собой собою совсем спасибо стал суть т та так такая также такие такое такой там твой твоя твоё те тебе тебя тем теми теперь тех то тобой тобою тогда того тоже только том тому тот тою третий три тринадцатый тринадцать ту туда тут ты тысяч у уж уже уметь хорошо хотеть хоть хотя хочешь часто чаще чего человек чем чему через четвертый четыре четырнадцатый четырнадцать что чтоб чтобы чуть шестнадцатый шестнадцать шестой шесть эта эти этим этими этих это этого этой этом этому этот эту я \ufeffа".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.stopWordFilter,"stopWordFilter-ru")}});
\ No newline at end of file
!function(r,t){"function"==typeof define&&define.amd?define(t):"object"==typeof exports?module.exports=t():t()(r.lunr)}(this,function(){return function(r){r.stemmerSupport={Among:function(r,t,i,s){if(this.toCharArray=function(r){for(var t=r.length,i=new Array(t),s=0;s<t;s++)i[s]=r.charCodeAt(s);return i},!r&&""!=r||!t&&0!=t||!i)throw"Bad Among initialisation: s:"+r+", substring_i: "+t+", result: "+i;this.s_size=r.length,this.s=this.toCharArray(r),this.substring_i=t,this.result=i,this.method=s},SnowballProgram:function(){var r;return{bra:0,ket:0,limit:0,cursor:0,limit_backward:0,setCurrent:function(t){r=t,this.cursor=0,this.limit=t.length,this.limit_backward=0,this.bra=this.cursor,this.ket=this.limit},getCurrent:function(){var t=r;return r=null,t},in_grouping:function(t,i,s){if(this.cursor<this.limit){var e=r.charCodeAt(this.cursor);if(e<=s&&e>=i&&t[(e-=i)>>3]&1<<(7&e))return this.cursor++,!0}return!1},in_grouping_b:function(t,i,s){if(this.cursor>this.limit_backward){var e=r.charCodeAt(this.cursor-1);if(e<=s&&e>=i&&t[(e-=i)>>3]&1<<(7&e))return this.cursor--,!0}return!1},out_grouping:function(t,i,s){if(this.cursor<this.limit){var e=r.charCodeAt(this.cursor);if(e>s||e<i)return this.cursor++,!0;if(!(t[(e-=i)>>3]&1<<(7&e)))return this.cursor++,!0}return!1},out_grouping_b:function(t,i,s){if(this.cursor>this.limit_backward){var e=r.charCodeAt(this.cursor-1);if(e>s||e<i)return this.cursor--,!0;if(!(t[(e-=i)>>3]&1<<(7&e)))return this.cursor--,!0}return!1},eq_s:function(t,i){if(this.limit-this.cursor<t)return!1;for(var s=0;s<t;s++)if(r.charCodeAt(this.cursor+s)!=i.charCodeAt(s))return!1;return this.cursor+=t,!0},eq_s_b:function(t,i){if(this.cursor-this.limit_backward<t)return!1;for(var s=0;s<t;s++)if(r.charCodeAt(this.cursor-t+s)!=i.charCodeAt(s))return!1;return this.cursor-=t,!0},find_among:function(t,i){for(var s=0,e=i,n=this.cursor,u=this.limit,o=0,h=0,c=!1;;){for(var a=s+(e-s>>1),f=0,l=o<h?o:h,_=t[a],m=l;m<_.s_size;m++){if(n+l==u){f=-1;break}if(f=r.charCodeAt(n+l)-_.s[m])break;l++}if(f<0?(e=a,h=l):(s=a,o=l),e-s<=1){if(s>0||e==s||c)break;c=!0}}for(;;){if(o>=(_=t[s]).s_size){if(this.cursor=n+_.s_size,!_.method)return _.result;var b=_.method();if(this.cursor=n+_.s_size,b)return _.result}if((s=_.substring_i)<0)return 0}},find_among_b:function(t,i){for(var s=0,e=i,n=this.cursor,u=this.limit_backward,o=0,h=0,c=!1;;){for(var a=s+(e-s>>1),f=0,l=o<h?o:h,_=(m=t[a]).s_size-1-l;_>=0;_--){if(n-l==u){f=-1;break}if(f=r.charCodeAt(n-1-l)-m.s[_])break;l++}if(f<0?(e=a,h=l):(s=a,o=l),e-s<=1){if(s>0||e==s||c)break;c=!0}}for(;;){var m;if(o>=(m=t[s]).s_size){if(this.cursor=n-m.s_size,!m.method)return m.result;var b=m.method();if(this.cursor=n-m.s_size,b)return m.result}if((s=m.substring_i)<0)return 0}},replace_s:function(t,i,s){var e=s.length-(i-t),n=r.substring(0,t),u=r.substring(i);return r=n+s+u,this.limit+=e,this.cursor>=i?this.cursor+=e:this.cursor>t&&(this.cursor=t),e},slice_check:function(){if(this.bra<0||this.bra>this.ket||this.ket>this.limit||this.limit>r.length)throw"faulty slice operation"},slice_from:function(r){this.slice_check(),this.replace_s(this.bra,this.ket,r)},slice_del:function(){this.slice_from("")},insert:function(r,t,i){var s=this.replace_s(r,t,i);r<=this.bra&&(this.bra+=s),r<=this.ket&&(this.ket+=s)},slice_to:function(){return this.slice_check(),r.substring(this.bra,this.ket)},eq_v_b:function(r){return this.eq_s_b(r.length,r)}}}},r.trimmerSupport={generateTrimmer:function(r){var t=new RegExp("^[^"+r+"]+"),i=new RegExp("[^"+r+"]+$");return function(r){return"function"==typeof r.update?r.update(function(r){return r.replace(t,"").replace(i,"")}):r.replace(t,"").replace(i,"")}}}}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var r,n,t;e.sv=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.sv.trimmer,e.sv.stopWordFilter,e.sv.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.sv.stemmer))},e.sv.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.sv.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.sv.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.trimmer,"trimmer-sv"),e.sv.stemmer=(r=e.stemmerSupport.Among,n=e.stemmerSupport.SnowballProgram,t=new function(){var e,t,i=[new r("a",-1,1),new r("arna",0,1),new r("erna",0,1),new r("heterna",2,1),new r("orna",0,1),new r("ad",-1,1),new r("e",-1,1),new r("ade",6,1),new r("ande",6,1),new r("arne",6,1),new r("are",6,1),new r("aste",6,1),new r("en",-1,1),new r("anden",12,1),new r("aren",12,1),new r("heten",12,1),new r("ern",-1,1),new r("ar",-1,1),new r("er",-1,1),new r("heter",18,1),new r("or",-1,1),new r("s",-1,2),new r("as",21,1),new r("arnas",22,1),new r("ernas",22,1),new r("ornas",22,1),new r("es",21,1),new r("ades",26,1),new r("andes",26,1),new r("ens",21,1),new r("arens",29,1),new r("hetens",29,1),new r("erns",21,1),new r("at",-1,1),new r("andet",-1,1),new r("het",-1,1),new r("ast",-1,1)],s=[new r("dd",-1,-1),new r("gd",-1,-1),new r("nn",-1,-1),new r("dt",-1,-1),new r("gt",-1,-1),new r("kt",-1,-1),new r("tt",-1,-1)],a=[new r("ig",-1,1),new r("lig",0,1),new r("els",-1,1),new r("fullt",-1,3),new r("löst",-1,2)],o=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,0,32],u=[119,127,149],m=new n;this.setCurrent=function(e){m.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return m.getCurrent()},this.stem=function(){var r,n=m.cursor;return function(){var r,n=m.cursor+3;if(t=m.limit,0<=n||n<=m.limit){for(e=n;;){if(r=m.cursor,m.in_grouping(o,97,246)){m.cursor=r;break}if(m.cursor=r,m.cursor>=m.limit)return;m.cursor++}for(;!m.out_grouping(o,97,246);){if(m.cursor>=m.limit)return;m.cursor++}(t=m.cursor)<e&&(t=e)}}(),m.limit_backward=n,m.cursor=m.limit,function(){var e,r=m.limit_backward;if(m.cursor>=t&&(m.limit_backward=t,m.cursor=m.limit,m.ket=m.cursor,e=m.find_among_b(i,37),m.limit_backward=r,e))switch(m.bra=m.cursor,e){case 1:m.slice_del();break;case 2:m.in_grouping_b(u,98,121)&&m.slice_del()}}(),m.cursor=m.limit,r=m.limit_backward,m.cursor>=t&&(m.limit_backward=t,m.cursor=m.limit,m.find_among_b(s,7)&&(m.cursor=m.limit,m.ket=m.cursor,m.cursor>m.limit_backward&&(m.bra=--m.cursor,m.slice_del())),m.limit_backward=r),m.cursor=m.limit,function(){var e,r;if(m.cursor>=t){if(r=m.limit_backward,m.limit_backward=t,m.cursor=m.limit,m.ket=m.cursor,e=m.find_among_b(a,5))switch(m.bra=m.cursor,e){case 1:m.slice_del();break;case 2:m.slice_from("lös");break;case 3:m.slice_from("full")}m.limit_backward=r}}(),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent()}):(t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.stemmer,"stemmer-sv"),e.sv.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("alla allt att av blev bli blir blivit de dem den denna deras dess dessa det detta dig din dina ditt du där då efter ej eller en er era ert ett från för ha hade han hans har henne hennes hon honom hur här i icke ingen inom inte jag ju kan kunde man med mellan men mig min mina mitt mot mycket ni nu när någon något några och om oss på samma sedan sig sin sina sitta själv skulle som så sådan sådana sådant till under upp ut utan vad var vara varför varit varje vars vart vem vi vid vilka vilkas vilken vilket vår våra vårt än är åt över".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.stopWordFilter,"stopWordFilter-sv")}});
\ No newline at end of file
!function(r,i){"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"object"==typeof exports?module.exports=i():i()(r.lunr)}(this,function(){return function(r){if(void 0===r)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===r.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var i,e,n;r.tr=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(r.tr.trimmer,r.tr.stopWordFilter,r.tr.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(r.tr.stemmer))},r.tr.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",r.tr.trimmer=r.trimmerSupport.generateTrimmer(r.tr.wordCharacters),r.Pipeline.registerFunction(r.tr.trimmer,"trimmer-tr"),r.tr.stemmer=(i=r.stemmerSupport.Among,e=r.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){var r,n=[new i("m",-1,-1),new i("n",-1,-1),new i("miz",-1,-1),new i("niz",-1,-1),new i("muz",-1,-1),new i("nuz",-1,-1),new i("müz",-1,-1),new i("nüz",-1,-1),new i("mız",-1,-1),new i("nız",-1,-1)],t=[new i("leri",-1,-1),new i("ları",-1,-1)],u=[new i("ni",-1,-1),new i("nu",-1,-1),new i("",-1,-1),new i("",-1,-1)],o=[new i("in",-1,-1),new i("un",-1,-1),new i("ün",-1,-1),new i("ın",-1,-1)],s=[new i("a",-1,-1),new i("e",-1,-1)],c=[new i("na",-1,-1),new i("ne",-1,-1)],l=[new i("da",-1,-1),new i("ta",-1,-1),new i("de",-1,-1),new i("te",-1,-1)],a=[new i("nda",-1,-1),new i("nde",-1,-1)],m=[new i("dan",-1,-1),new i("tan",-1,-1),new i("den",-1,-1),new i("ten",-1,-1)],d=[new i("ndan",-1,-1),new i("nden",-1,-1)],f=[new i("la",-1,-1),new i("le",-1,-1)],b=[new i("ca",-1,-1),new i("ce",-1,-1)],w=[new i("im",-1,-1),new i("um",-1,-1),new i("üm",-1,-1),new i("ım",-1,-1)],_=[new i("sin",-1,-1),new i("sun",-1,-1),new i("sün",-1,-1),new i("sın",-1,-1)],k=[new i("iz",-1,-1),new i("uz",-1,-1),new i("üz",-1,-1),new i("ız",-1,-1)],p=[new i("siniz",-1,-1),new i("sunuz",-1,-1),new i("sünüz",-1,-1),new i("sınız",-1,-1)],g=[new i("lar",-1,-1),new i("ler",-1,-1)],y=[new i("niz",-1,-1),new i("nuz",-1,-1),new i("nüz",-1,-1),new i("nız",-1,-1)],z=[new i("dir",-1,-1),new i("tir",-1,-1),new i("dur",-1,-1),new i("tur",-1,-1),new i("dür",-1,-1),new i("tür",-1,-1),new i("dır",-1,-1),new i("tır",-1,-1)],h=[new i("casına",-1,-1),new i("cesine",-1,-1)],v=[new i("di",-1,-1),new i("ti",-1,-1),new i("dik",-1,-1),new i("tik",-1,-1),new i("duk",-1,-1),new i("tuk",-1,-1),new i("dük",-1,-1),new i("tük",-1,-1),new i("dık",-1,-1),new i("tık",-1,-1),new i("dim",-1,-1),new i("tim",-1,-1),new i("dum",-1,-1),new i("tum",-1,-1),new i("düm",-1,-1),new i("tüm",-1,-1),new i("dım",-1,-1),new i("tım",-1,-1),new i("din",-1,-1),new i("tin",-1,-1),new i("dun",-1,-1),new i("tun",-1,-1),new i("dün",-1,-1),new i("tün",-1,-1),new i("dın",-1,-1),new i("tın",-1,-1),new i("du",-1,-1),new i("tu",-1,-1),new i("",-1,-1),new i("",-1,-1),new i("",-1,-1),new i("",-1,-1)],q=[new i("sa",-1,-1),new i("se",-1,-1),new i("sak",-1,-1),new i("sek",-1,-1),new i("sam",-1,-1),new i("sem",-1,-1),new i("san",-1,-1),new i("sen",-1,-1)],C=[new i("miş",-1,-1),new i("muş",-1,-1),new i("müş",-1,-1),new i("mış",-1,-1)],P=[new i("b",-1,1),new i("c",-1,2),new i("d",-1,3),new i("ğ",-1,4)],F=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,8,0,0,0,0,0,0,1],S=[1,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,1],W=[65],L=[65],x=[["a",[1,64,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],97,305],["e",[17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130],101,252],["ı",[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],97,305],["i",[17],101,105],["o",W,111,117],["ö",L,246,252],["u",W,111,117]],A=new e;function E(r,i,e){for(;;){var n=A.limit-A.cursor;if(A.in_grouping_b(r,i,e)){A.cursor=A.limit-n;break}if(A.cursor=A.limit-n,A.cursor<=A.limit_backward)return!1;A.cursor--}return!0}function j(){var r,i;r=A.limit-A.cursor,E(F,97,305);for(var e=0;e<x.length;e++){i=A.limit-A.cursor;var n=x[e];if(A.eq_s_b(1,n[0])&&E(n[1],n[2],n[3]))return A.cursor=A.limit-r,!0;A.cursor=A.limit-i}return A.cursor=A.limit-i,!(!A.eq_s_b(1,"ü")||!E(L,246,252))&&(A.cursor=A.limit-r,!0)}function T(r,i){var e,n=A.limit-A.cursor;return r()&&(A.cursor=A.limit-n,A.cursor>A.limit_backward&&(A.cursor--,e=A.limit-A.cursor,i()))?(A.cursor=A.limit-e,!0):(A.cursor=A.limit-n,r()?(A.cursor=A.limit-n,!1):(A.cursor=A.limit-n,!(A.cursor<=A.limit_backward)&&(A.cursor--,!!i()&&(A.cursor=A.limit-n,!0))))}function Z(r){return T(r,function(){return A.in_grouping_b(F,97,305)})}function B(){return Z(function(){return A.eq_s_b(1,"n")})}function D(){return Z(function(){return A.eq_s_b(1,"y")})}function G(){return A.find_among_b(n,10)&&T(function(){return A.in_grouping_b(S,105,305)},function(){return A.out_grouping_b(F,97,305)})}function H(){return j()&&A.in_grouping_b(S,105,305)&&Z(function(){return A.eq_s_b(1,"s")})}function I(){return A.find_among_b(t,2)}function J(){return j()&&A.find_among_b(o,4)&&B()}function K(){return j()&&A.find_among_b(l,4)}function M(){return j()&&A.find_among_b(a,2)}function N(){return j()&&A.find_among_b(w,4)&&D()}function O(){return j()&&A.find_among_b(_,4)}function Q(){return j()&&A.find_among_b(k,4)&&D()}function R(){return A.find_among_b(p,4)}function U(){return j()&&A.find_among_b(g,2)}function V(){return j()&&A.find_among_b(z,8)}function X(){return j()&&A.find_among_b(v,32)&&D()}function Y(){return A.find_among_b(q,8)&&D()}function $(){return j()&&A.find_among_b(C,4)&&D()}function rr(){var r=A.limit-A.cursor;return!($()||(A.cursor=A.limit-r,X()||(A.cursor=A.limit-r,Y()||(A.cursor=A.limit-r,A.eq_s_b(3,"ken")&&D()))))}function ir(){if(A.find_among_b(h,2)){var r=A.limit-A.cursor;if(R()||(A.cursor=A.limit-r,U()||(A.cursor=A.limit-r,N()||(A.cursor=A.limit-r,O()||(A.cursor=A.limit-r,Q()||(A.cursor=A.limit-r))))),$())return!1}return!0}function er(){if(!j()||!A.find_among_b(y,4))return!0;var r=A.limit-A.cursor;return!X()&&(A.cursor=A.limit-r,!Y())}function nr(){var i,e,n,t=A.limit-A.cursor;if(A.ket=A.cursor,r=!0,rr()&&(A.cursor=A.limit-t,ir()&&(A.cursor=A.limit-t,function(){if(U()){A.bra=A.cursor,A.slice_del();var i=A.limit-A.cursor;return A.ket=A.cursor,V()||(A.cursor=A.limit-i,X()||(A.cursor=A.limit-i,Y()||(A.cursor=A.limit-i,$()||(A.cursor=A.limit-i)))),r=!1,!1}return!0}()&&(A.cursor=A.limit-t,er()&&(A.cursor=A.limit-t,n=A.limit-A.cursor,!(R()||(A.cursor=A.limit-n,Q()||(A.cursor=A.limit-n,O()||(A.cursor=A.limit-n,N()))))||(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),e=A.limit-A.cursor,A.ket=A.cursor,$()||(A.cursor=A.limit-e),0)))))){if(A.cursor=A.limit-t,!V())return;A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,i=A.limit-A.cursor,R()||(A.cursor=A.limit-i,U()||(A.cursor=A.limit-i,N()||(A.cursor=A.limit-i,O()||(A.cursor=A.limit-i,Q()||(A.cursor=A.limit-i))))),$()||(A.cursor=A.limit-i)}A.bra=A.cursor,A.slice_del()}function tr(){var r,i,e,n;if(A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(2,"ki")){if(r=A.limit-A.cursor,K())return A.bra=A.cursor,A.slice_del(),i=A.limit-A.cursor,A.ket=A.cursor,U()?(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr()):(A.cursor=A.limit-i,G()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr()))),!0;if(A.cursor=A.limit-r,J()){if(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,e=A.limit-A.cursor,I())A.bra=A.cursor,A.slice_del();else{if(A.cursor=A.limit-e,A.ket=A.cursor,!G()&&(A.cursor=A.limit-e,!H()&&(A.cursor=A.limit-e,!tr())))return!0;A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr())}return!0}if(A.cursor=A.limit-r,M()){if(n=A.limit-A.cursor,I())A.bra=A.cursor,A.slice_del();else if(A.cursor=A.limit-n,H())A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr());else if(A.cursor=A.limit-n,!tr())return!1;return!0}}return!1}function ur(r){if(A.ket=A.cursor,!M()&&(A.cursor=A.limit-r,!j()||!A.find_among_b(c,2)))return!1;var i=A.limit-A.cursor;if(I())A.bra=A.cursor,A.slice_del();else if(A.cursor=A.limit-i,H())A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr());else if(A.cursor=A.limit-i,!tr())return!1;return!0}function or(r){if(A.ket=A.cursor,!(j()&&A.find_among_b(d,2)||(A.cursor=A.limit-r,j()&&A.find_among_b(u,4))))return!1;var i=A.limit-A.cursor;return!(!H()&&(A.cursor=A.limit-i,!I()))&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr()),!0)}function sr(){var r,i=A.limit-A.cursor;return A.ket=A.cursor,!!(J()||(A.cursor=A.limit-i,j()&&A.find_among_b(f,2)&&D()))&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),r=A.limit-A.cursor,A.ket=A.cursor,!(!U()||(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),!tr()))||(A.cursor=A.limit-r,A.ket=A.cursor,!(G()||(A.cursor=A.limit-r,H()||(A.cursor=A.limit-r,tr())))||(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr()),!0)))}function cr(){var r,i,e=A.limit-A.cursor;if(A.ket=A.cursor,!(K()||(A.cursor=A.limit-e,j()&&A.in_grouping_b(S,105,305)&&D()||(A.cursor=A.limit-e,j()&&A.find_among_b(s,2)&&D()))))return!1;if(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,r=A.limit-A.cursor,G())A.bra=A.cursor,A.slice_del(),i=A.limit-A.cursor,A.ket=A.cursor,U()||(A.cursor=A.limit-i);else if(A.cursor=A.limit-r,!U())return!0;return A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,tr(),!0}function lr(){var r,i,e=A.limit-A.cursor;if(A.ket=A.cursor,U())return A.bra=A.cursor,A.slice_del(),void tr();if(A.cursor=A.limit-e,A.ket=A.cursor,j()&&A.find_among_b(b,2)&&B())if(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),r=A.limit-A.cursor,A.ket=A.cursor,I())A.bra=A.cursor,A.slice_del();else{if(A.cursor=A.limit-r,A.ket=A.cursor,!G()&&(A.cursor=A.limit-r,!H())){if(A.cursor=A.limit-r,A.ket=A.cursor,!U())return;if(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),!tr())return}A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr())}else if(A.cursor=A.limit-e,!ur(e)&&(A.cursor=A.limit-e,!or(e))){if(A.cursor=A.limit-e,A.ket=A.cursor,j()&&A.find_among_b(m,4))return A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,i=A.limit-A.cursor,void(G()?(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr())):(A.cursor=A.limit-i,U()?(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr()):(A.cursor=A.limit-i,tr())));if(A.cursor=A.limit-e,!sr()){if(A.cursor=A.limit-e,I())return A.bra=A.cursor,void A.slice_del();A.cursor=A.limit-e,tr()||(A.cursor=A.limit-e,cr()||(A.cursor=A.limit-e,A.ket=A.cursor,(G()||(A.cursor=A.limit-e,H()))&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),A.ket=A.cursor,U()&&(A.bra=A.cursor,A.slice_del(),tr()))))}}}function ar(r,i,e){if(A.cursor=A.limit-r,function(){for(;;){var r=A.limit-A.cursor;if(A.in_grouping_b(F,97,305)){A.cursor=A.limit-r;break}if(A.cursor=A.limit-r,A.cursor<=A.limit_backward)return!1;A.cursor--}return!0}()){var n=A.limit-A.cursor;if(!A.eq_s_b(1,i)&&(A.cursor=A.limit-n,!A.eq_s_b(1,e)))return!0;A.cursor=A.limit-r;var t=A.cursor;return A.insert(A.cursor,A.cursor,e),A.cursor=t,!1}return!0}function mr(r,i,e){for(;!A.eq_s(i,e);){if(A.cursor>=A.limit)return!0;A.cursor++}return i!=A.limit||(A.cursor=r,!1)}function dr(){var r,i,e=A.cursor;return!(!mr(r=A.cursor,2,"ad")||(A.cursor=r,!mr(r,5,"soyad")))&&(A.limit_backward=e,A.cursor=A.limit,i=A.limit-A.cursor,(A.eq_s_b(1,"d")||(A.cursor=A.limit-i,A.eq_s_b(1,"g")))&&ar(i,"a","ı")&&ar(i,"e","i")&&ar(i,"o","u")&&ar(i,"ö","ü"),A.cursor=A.limit,function(){var r;if(A.ket=A.cursor,r=A.find_among_b(P,4))switch(A.bra=A.cursor,r){case 1:A.slice_from("p");break;case 2:A.slice_from("ç");break;case 3:A.slice_from("t");break;case 4:A.slice_from("k")}}(),!0)}this.setCurrent=function(r){A.setCurrent(r)},this.getCurrent=function(){return A.getCurrent()},this.stem=function(){return!!(function(){for(var r,i=A.cursor,e=2;;){for(r=A.cursor;!A.in_grouping(F,97,305);){if(A.cursor>=A.limit)return A.cursor=r,!(e>0||(A.cursor=i,0));A.cursor++}e--}}()&&(A.limit_backward=A.cursor,A.cursor=A.limit,nr(),A.cursor=A.limit,r&&(lr(),A.cursor=A.limit_backward,dr())))}},function(r){return"function"==typeof r.update?r.update(function(r){return n.setCurrent(r),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(r),n.stem(),n.getCurrent())}),r.Pipeline.registerFunction(r.tr.stemmer,"stemmer-tr"),r.tr.stopWordFilter=r.generateStopWordFilter("acaba altmış altı ama ancak arada aslında ayrıca bana bazı belki ben benden beni benim beri beş bile bin bir biri birkaç birkez birçok birşey birşeyi biz bizden bize bizi bizim bu buna bunda bundan bunlar bunları bunların bunu bunun burada böyle böylece da daha dahi de defa değil diye diğer doksan dokuz dolayı dolayısıyla dört edecek eden ederek edilecek ediliyor edilmesi ediyor elli en etmesi etti ettiği ettiğini eğer gibi göre halen hangi hatta hem henüz hep hepsi her herhangi herkesin hiç hiçbir iki ile ilgili ise itibaren itibariyle için işte kadar karşın katrilyon kendi kendilerine kendini kendisi kendisine kendisini kez ki kim kimden kime kimi kimse kırk milyar milyon mu mü mı nasıl ne neden nedenle nerde nerede nereye niye niçin o olan olarak oldu olduklarını olduğu olduğunu olmadı olmadığı olmak olması olmayan olmaz olsa olsun olup olur olursa oluyor on ona ondan onlar onlardan onları onların onu onun otuz oysa pek rağmen sadece sanki sekiz seksen sen senden seni senin siz sizden sizi sizin tarafından trilyon tüm var vardı ve veya ya yani yapacak yapmak yaptı yaptıkları yaptığı yaptığını yapılan yapılması yapıyor yedi yerine yetmiş yine yirmi yoksa yüz zaten çok çünkü öyle üzere üç şey şeyden şeyi şeyler şu şuna şunda şundan şunları şunu şöyle".split(" ")),r.Pipeline.registerFunction(r.tr.stopWordFilter,"stopWordFilter-tr")}});
\ No newline at end of file

\ No newline at end of file
/*!
* Lunr languages, `Danish` language
* https://github.com/MihaiValentin/lunr-languages
*
* Copyright 2014, Mihai Valentin
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
/*!
* based on
* Snowball JavaScript Library v0.3
* http://code.google.com/p/urim/
* http://snowball.tartarus.org/
*
* Copyright 2010, Oleg Mazko
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.da=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.da.trimmer,e.da.stopWordFilter,e.da.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.da.stemmer))},e.da.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.da.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.da.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.da.trimmer,"trimmer-da"),e.da.stemmer=function(){var r=e.stemmerSupport.Among,i=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){function e(){var e,r=f.cursor+3;if(d=f.limit,0<=r&&r<=f.limit){for(a=r;;){if(e=f.cursor,f.in_grouping(w,97,248)){f.cursor=e;break}if(f.cursor=e,e>=f.limit)return;f.cursor++}for(;!f.out_grouping(w,97,248);){if(f.cursor>=f.limit)return;f.cursor++}d=f.cursor,d<a&&(d=a)}}function n(){var e,r;if(f.cursor>=d&&(r=f.limit_backward,f.limit_backward=d,f.ket=f.cursor,e=f.find_among_b(c,32),f.limit_backward=r,e))switch(f.bra=f.cursor,e){case 1:f.slice_del();break;case 2:f.in_grouping_b(p,97,229)&&f.slice_del()}}function t(){var e,r=f.limit-f.cursor;f.cursor>=d&&(e=f.limit_backward,f.limit_backward=d,f.ket=f.cursor,f.find_among_b(l,4)?(f.bra=f.cursor,f.limit_backward=e,f.cursor=f.limit-r,f.cursor>f.limit_backward&&(f.cursor--,f.bra=f.cursor,f.slice_del())):f.limit_backward=e)}function s(){var e,r,i,n=f.limit-f.cursor;if(f.ket=f.cursor,f.eq_s_b(2,"st")&&(f.bra=f.cursor,f.eq_s_b(2,"ig")&&f.slice_del()),f.cursor=f.limit-n,f.cursor>=d&&(r=f.limit_backward,f.limit_backward=d,f.ket=f.cursor,e=f.find_among_b(m,5),f.limit_backward=r,e))switch(f.bra=f.cursor,e){case 1:f.slice_del(),i=f.limit-f.cursor,t(),f.cursor=f.limit-i;break;case 2:f.slice_from("løs")}}function o(){var e;f.cursor>=d&&(e=f.limit_backward,f.limit_backward=d,f.ket=f.cursor,f.out_grouping_b(w,97,248)?(f.bra=f.cursor,u=f.slice_to(u),f.limit_backward=e,f.eq_v_b(u)&&f.slice_del()):f.limit_backward=e)}var a,d,u,c=[new r("hed",-1,1),new r("ethed",0,1),new r("ered",-1,1),new r("e",-1,1),new r("erede",3,1),new r("ende",3,1),new r("erende",5,1),new r("ene",3,1),new r("erne",3,1),new r("ere",3,1),new r("en",-1,1),new r("heden",10,1),new r("eren",10,1),new r("er",-1,1),new r("heder",13,1),new r("erer",13,1),new r("s",-1,2),new r("heds",16,1),new r("es",16,1),new r("endes",18,1),new r("erendes",19,1),new r("enes",18,1),new r("ernes",18,1),new r("eres",18,1),new r("ens",16,1),new r("hedens",24,1),new r("erens",24,1),new r("ers",16,1),new r("ets",16,1),new r("erets",28,1),new r("et",-1,1),new r("eret",30,1)],l=[new r("gd",-1,-1),new r("dt",-1,-1),new r("gt",-1,-1),new r("kt",-1,-1)],m=[new r("ig",-1,1),new r("lig",0,1),new r("elig",1,1),new r("els",-1,1),new r("løst",-1,2)],w=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,128],p=[239,254,42,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16],f=new i;this.setCurrent=function(e){f.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return f.getCurrent()},this.stem=function(){var r=f.cursor;return e(),f.limit_backward=r,f.cursor=f.limit,n(),f.cursor=f.limit,t(),f.cursor=f.limit,s(),f.cursor=f.limit,o(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.da.stemmer,"stemmer-da"),e.da.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("ad af alle alt anden at blev blive bliver da de dem den denne der deres det dette dig din disse dog du efter eller en end er et for fra ham han hans har havde have hende hendes her hos hun hvad hvis hvor i ikke ind jeg jer jo kunne man mange med meget men mig min mine mit mod ned noget nogle nu når og også om op os over på selv sig sin sine sit skal skulle som sådan thi til ud under var vi vil ville vor være været".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.da.stopWordFilter,"stopWordFilter-da")}});
\ No newline at end of file
/*!
* Lunr languages, `German` language
* https://github.com/MihaiValentin/lunr-languages
*
* Copyright 2014, Mihai Valentin
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
/*!
* based on
* Snowball JavaScript Library v0.3
* http://code.google.com/p/urim/
* http://snowball.tartarus.org/
*
* Copyright 2010, Oleg Mazko
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.de=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.de.trimmer,e.de.stopWordFilter,e.de.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.de.stemmer))},e.de.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.de.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.de.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.de.trimmer,"trimmer-de"),e.de.stemmer=function(){var r=e.stemmerSupport.Among,n=e.stemmerSupport.SnowballProgram,i=new function(){function e(e,r,n){return!(!v.eq_s(1,e)||(v.ket=v.cursor,!v.in_grouping(p,97,252)))&&(v.slice_from(r),v.cursor=n,!0)}function i(){for(var r,n,i,s,t=v.cursor;;)if(r=v.cursor,v.bra=r,v.eq_s(1,"ß"))v.ket=v.cursor,v.slice_from("ss");else{if(r>=v.limit)break;v.cursor=r+1}for(v.cursor=t;;)for(n=v.cursor;;){if(i=v.cursor,v.in_grouping(p,97,252)){if(s=v.cursor,v.bra=s,e("u","U",i))break;if(v.cursor=s,e("y","Y",i))break}if(i>=v.limit)return void(v.cursor=n);v.cursor=i+1}}function s(){for(;!v.in_grouping(p,97,252);){if(v.cursor>=v.limit)return!0;v.cursor++}for(;!v.out_grouping(p,97,252);){if(v.cursor>=v.limit)return!0;v.cursor++}return!1}function t(){m=v.limit,l=m;var e=v.cursor+3;0<=e&&e<=v.limit&&(d=e,s()||(m=v.cursor,m<d&&(m=d),s()||(l=v.cursor)))}function o(){for(var e,r;;){if(r=v.cursor,v.bra=r,!(e=v.find_among(h,6)))return;switch(v.ket=v.cursor,e){case 1:v.slice_from("y");break;case 2:case 5:v.slice_from("u");break;case 3:v.slice_from("a");break;case 4:v.slice_from("o");break;case 6:if(v.cursor>=v.limit)return;v.cursor++}}}function c(){return m<=v.cursor}function u(){return l<=v.cursor}function a(){var e,r,n,i,s=v.limit-v.cursor;if(v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(w,7))&&(v.bra=v.cursor,c()))switch(e){case 1:v.slice_del();break;case 2:v.slice_del(),v.ket=v.cursor,v.eq_s_b(1,"s")&&(v.bra=v.cursor,v.eq_s_b(3,"nis")&&v.slice_del());break;case 3:v.in_grouping_b(g,98,116)&&v.slice_del()}if(v.cursor=v.limit-s,v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(f,4))&&(v.bra=v.cursor,c()))switch(e){case 1:v.slice_del();break;case 2:if(v.in_grouping_b(k,98,116)){var t=v.cursor-3;v.limit_backward<=t&&t<=v.limit&&(v.cursor=t,v.slice_del())}}if(v.cursor=v.limit-s,v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(_,8))&&(v.bra=v.cursor,u()))switch(e){case 1:v.slice_del(),v.ket=v.cursor,v.eq_s_b(2,"ig")&&(v.bra=v.cursor,r=v.limit-v.cursor,v.eq_s_b(1,"e")||(v.cursor=v.limit-r,u()&&v.slice_del()));break;case 2:n=v.limit-v.cursor,v.eq_s_b(1,"e")||(v.cursor=v.limit-n,v.slice_del());break;case 3:if(v.slice_del(),v.ket=v.cursor,i=v.limit-v.cursor,!v.eq_s_b(2,"er")&&(v.cursor=v.limit-i,!v.eq_s_b(2,"en")))break;v.bra=v.cursor,c()&&v.slice_del();break;case 4:v.slice_del(),v.ket=v.cursor,e=v.find_among_b(b,2),e&&(v.bra=v.cursor,u()&&1==e&&v.slice_del())}}var d,l,m,h=[new r("",-1,6),new r("U",0,2),new r("Y",0,1),new r("ä",0,3),new r("ö",0,4),new r("ü",0,5)],w=[new r("e",-1,2),new r("em",-1,1),new r("en",-1,2),new r("ern",-1,1),new r("er",-1,1),new r("s",-1,3),new r("es",5,2)],f=[new r("en",-1,1),new r("er",-1,1),new r("st",-1,2),new r("est",2,1)],b=[new r("ig",-1,1),new r("lich",-1,1)],_=[new r("end",-1,1),new r("ig",-1,2),new r("ung",-1,1),new r("lich",-1,3),new r("isch",-1,2),new r("ik",-1,2),new r("heit",-1,3),new r("keit",-1,4)],p=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,32,8],g=[117,30,5],k=[117,30,4],v=new n;this.setCurrent=function(e){v.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return v.getCurrent()},this.stem=function(){var e=v.cursor;return i(),v.cursor=e,t(),v.limit_backward=e,v.cursor=v.limit,a(),v.cursor=v.limit_backward,o(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent()}):(i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.de.stemmer,"stemmer-de"),e.de.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("aber alle allem allen aller alles als also am an ander andere anderem anderen anderer anderes anderm andern anderr anders auch auf aus bei bin bis bist da damit dann das dasselbe dazu daß dein deine deinem deinen deiner deines dem demselben den denn denselben der derer derselbe derselben des desselben dessen dich die dies diese dieselbe dieselben diesem diesen dieser dieses dir doch dort du durch ein eine einem einen einer eines einig einige einigem einigen einiger einiges einmal er es etwas euch euer eure eurem euren eurer eures für gegen gewesen hab habe haben hat hatte hatten hier hin hinter ich ihm ihn ihnen ihr ihre ihrem ihren ihrer ihres im in indem ins ist jede jedem jeden jeder jedes jene jenem jenen jener jenes jetzt kann kein keine keinem keinen keiner keines können könnte machen man manche manchem manchen mancher manches mein meine meinem meinen meiner meines mich mir mit muss musste nach nicht nichts noch nun nur ob oder ohne sehr sein seine seinem seinen seiner seines selbst sich sie sind so solche solchem solchen solcher solches soll sollte sondern sonst um und uns unse unsem unsen unser unses unter viel vom von vor war waren warst was weg weil weiter welche welchem welchen welcher welches wenn werde werden wie wieder will wir wird wirst wo wollen wollte während würde würden zu zum zur zwar zwischen über".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.de.stopWordFilter,"stopWordFilter-de")}});
\ No newline at end of file
/*!
* Lunr languages, `Dutch` language
* https://github.com/MihaiValentin/lunr-languages
*
* Copyright 2014, Mihai Valentin
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
/*!
* based on
* Snowball JavaScript Library v0.3
* http://code.google.com/p/urim/
* http://snowball.tartarus.org/
*
* Copyright 2010, Oleg Mazko
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");console.warn('[Lunr Languages] Please use the "nl" instead of the "du". The "nl" code is the standard code for Dutch language, and "du" will be removed in the next major versions.'),e.du=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.du.trimmer,e.du.stopWordFilter,e.du.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.du.stemmer))},e.du.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.du.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.du.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.du.trimmer,"trimmer-du"),e.du.stemmer=function(){var r=e.stemmerSupport.Among,i=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){function e(){for(var e,r,i,o=C.cursor;;){if(C.bra=C.cursor,e=C.find_among(b,11))switch(C.ket=C.cursor,e){case 1:C.slice_from("a");continue;case 2:C.slice_from("e");continue;case 3:C.slice_from("i");continue;case 4:C.slice_from("o");continue;case 5:C.slice_from("u");continue;case 6:if(C.cursor>=C.limit)break;C.cursor++;continue}break}for(C.cursor=o,C.bra=o,C.eq_s(1,"y")?(C.ket=C.cursor,C.slice_from("Y")):C.cursor=o;;)if(r=C.cursor,C.in_grouping(q,97,232)){if(i=C.cursor,C.bra=i,C.eq_s(1,"i"))C.ket=C.cursor,C.in_grouping(q,97,232)&&(C.slice_from("I"),C.cursor=r);else if(C.cursor=i,C.eq_s(1,"y"))C.ket=C.cursor,C.slice_from("Y"),C.cursor=r;else if(n(r))break}else if(n(r))break}function n(e){return C.cursor=e,e>=C.limit||(C.cursor++,!1)}function o(){_=C.limit,f=_,t()||(_=C.cursor,_<3&&(_=3),t()||(f=C.cursor))}function t(){for(;!C.in_grouping(q,97,232);){if(C.cursor>=C.limit)return!0;C.cursor++}for(;!C.out_grouping(q,97,232);){if(C.cursor>=C.limit)return!0;C.cursor++}return!1}function s(){for(var e;;)if(C.bra=C.cursor,e=C.find_among(p,3))switch(C.ket=C.cursor,e){case 1:C.slice_from("y");break;case 2:C.slice_from("i");break;case 3:if(C.cursor>=C.limit)return;C.cursor++}}function u(){return _<=C.cursor}function c(){return f<=C.cursor}function a(){var e=C.limit-C.cursor;C.find_among_b(g,3)&&(C.cursor=C.limit-e,C.ket=C.cursor,C.cursor>C.limit_backward&&(C.cursor--,C.bra=C.cursor,C.slice_del()))}function l(){var e;w=!1,C.ket=C.cursor,C.eq_s_b(1,"e")&&(C.bra=C.cursor,u()&&(e=C.limit-C.cursor,C.out_grouping_b(q,97,232)&&(C.cursor=C.limit-e,C.slice_del(),w=!0,a())))}function m(){var e;u()&&(e=C.limit-C.cursor,C.out_grouping_b(q,97,232)&&(C.cursor=C.limit-e,C.eq_s_b(3,"gem")||(C.cursor=C.limit-e,C.slice_del(),a())))}function d(){var e,r,i,n,o,t,s=C.limit-C.cursor;if(C.ket=C.cursor,e=C.find_among_b(h,5))switch(C.bra=C.cursor,e){case 1:u()&&C.slice_from("heid");break;case 2:m();break;case 3:u()&&C.out_grouping_b(z,97,232)&&C.slice_del()}if(C.cursor=C.limit-s,l(),C.cursor=C.limit-s,C.ket=C.cursor,C.eq_s_b(4,"heid")&&(C.bra=C.cursor,c()&&(r=C.limit-C.cursor,C.eq_s_b(1,"c")||(C.cursor=C.limit-r,C.slice_del(),C.ket=C.cursor,C.eq_s_b(2,"en")&&(C.bra=C.cursor,m())))),C.cursor=C.limit-s,C.ket=C.cursor,e=C.find_among_b(k,6))switch(C.bra=C.cursor,e){case 1:if(c()){if(C.slice_del(),i=C.limit-C.cursor,C.ket=C.cursor,C.eq_s_b(2,"ig")&&(C.bra=C.cursor,c()&&(n=C.limit-C.cursor,!C.eq_s_b(1,"e")))){C.cursor=C.limit-n,C.slice_del();break}C.cursor=C.limit-i,a()}break;case 2:c()&&(o=C.limit-C.cursor,C.eq_s_b(1,"e")||(C.cursor=C.limit-o,C.slice_del()));break;case 3:c()&&(C.slice_del(),l());break;case 4:c()&&C.slice_del();break;case 5:c()&&w&&C.slice_del()}C.cursor=C.limit-s,C.out_grouping_b(j,73,232)&&(t=C.limit-C.cursor,C.find_among_b(v,4)&&C.out_grouping_b(q,97,232)&&(C.cursor=C.limit-t,C.ket=C.cursor,C.cursor>C.limit_backward&&(C.cursor--,C.bra=C.cursor,C.slice_del())))}var f,_,w,b=[new r("",-1,6),new r("á",0,1),new r("ä",0,1),new r("é",0,2),new r("ë",0,2),new r("í",0,3),new r("ï",0,3),new r("ó",0,4),new r("ö",0,4),new r("ú",0,5),new r("ü",0,5)],p=[new r("",-1,3),new r("I",0,2),new r("Y",0,1)],g=[new r("dd",-1,-1),new r("kk",-1,-1),new r("tt",-1,-1)],h=[new r("ene",-1,2),new r("se",-1,3),new r("en",-1,2),new r("heden",2,1),new r("s",-1,3)],k=[new r("end",-1,1),new r("ig",-1,2),new r("ing",-1,1),new r("lijk",-1,3),new r("baar",-1,4),new r("bar",-1,5)],v=[new r("aa",-1,-1),new r("ee",-1,-1),new r("oo",-1,-1),new r("uu",-1,-1)],q=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128],j=[1,0,0,17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128],z=[17,67,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128],C=new i;this.setCurrent=function(e){C.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return C.getCurrent()},this.stem=function(){var r=C.cursor;return e(),C.cursor=r,o(),C.limit_backward=r,C.cursor=C.limit,d(),C.cursor=C.limit_backward,s(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.du.stemmer,"stemmer-du"),e.du.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter(" aan al alles als altijd andere ben bij daar dan dat de der deze die dit doch doen door dus een eens en er ge geen geweest haar had heb hebben heeft hem het hier hij hoe hun iemand iets ik in is ja je kan kon kunnen maar me meer men met mij mijn moet na naar niet niets nog nu of om omdat onder ons ook op over reeds te tegen toch toen tot u uit uw van veel voor want waren was wat werd wezen wie wil worden wordt zal ze zelf zich zij zijn zo zonder zou".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.du.stopWordFilter,"stopWordFilter-du")}});
\ No newline at end of file
/*!
* Lunr languages, `Spanish` language
* https://github.com/MihaiValentin/lunr-languages
*
* Copyright 2014, Mihai Valentin
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
/*!
* based on
* Snowball JavaScript Library v0.3
* http://code.google.com/p/urim/
* http://snowball.tartarus.org/
*
* Copyright 2010, Oleg Mazko
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
!function(e,s){"function"==typeof define&&define.amd?define(s):"object"==typeof exports?module.exports=s():s()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");e.es=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.es.trimmer,e.es.stopWordFilter,e.es.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.es.stemmer))},e.es.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.es.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.es.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.es.trimmer,"trimmer-es"),e.es.stemmer=function(){var s=e.stemmerSupport.Among,r=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){function e(){if(A.out_grouping(x,97,252)){for(;!A.in_grouping(x,97,252);){if(A.cursor>=A.limit)return!0;A.cursor++}return!1}return!0}function n(){if(A.in_grouping(x,97,252)){var s=A.cursor;if(e()){if(A.cursor=s,!A.in_grouping(x,97,252))return!0;for(;!A.out_grouping(x,97,252);){if(A.cursor>=A.limit)return!0;A.cursor++}}return!1}return!0}function i(){var s,r=A.cursor;if(n()){if(A.cursor=r,!A.out_grouping(x,97,252))return;if(s=A.cursor,e()){if(A.cursor=s,!A.in_grouping(x,97,252)||A.cursor>=A.limit)return;A.cursor++}}g=A.cursor}function a(){for(;!A.in_grouping(x,97,252);){if(A.cursor>=A.limit)return!1;A.cursor++}for(;!A.out_grouping(x,97,252);){if(A.cursor>=A.limit)return!1;A.cursor++}return!0}function t(){var e=A.cursor;g=A.limit,p=g,v=g,i(),A.cursor=e,a()&&(p=A.cursor,a()&&(v=A.cursor))}function o(){for(var e;;){if(A.bra=A.cursor,e=A.find_among(k,6))switch(A.ket=A.cursor,e){case 1:A.slice_from("a");continue;case 2:A.slice_from("e");continue;case 3:A.slice_from("i");continue;case 4:A.slice_from("o");continue;case 5:A.slice_from("u");continue;case 6:if(A.cursor>=A.limit)break;A.cursor++;continue}break}}function u(){return g<=A.cursor}function w(){return p<=A.cursor}function c(){return v<=A.cursor}function m(){var e;if(A.ket=A.cursor,A.find_among_b(y,13)&&(A.bra=A.cursor,(e=A.find_among_b(q,11))&&u()))switch(e){case 1:A.bra=A.cursor,A.slice_from("iendo");break;case 2:A.bra=A.cursor,A.slice_from("ando");break;case 3:A.bra=A.cursor,A.slice_from("ar");break;case 4:A.bra=A.cursor,A.slice_from("er");break;case 5:A.bra=A.cursor,A.slice_from("ir");break;case 6:A.slice_del();break;case 7:A.eq_s_b(1,"u")&&A.slice_del()}}function l(e,s){if(!c())return!0;A.slice_del(),A.ket=A.cursor;var r=A.find_among_b(e,s);return r&&(A.bra=A.cursor,1==r&&c()&&A.slice_del()),!1}function d(e){return!c()||(A.slice_del(),A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(2,e)&&(A.bra=A.cursor,c()&&A.slice_del()),!1)}function b(){var e;if(A.ket=A.cursor,e=A.find_among_b(S,46)){switch(A.bra=A.cursor,e){case 1:if(!c())return!1;A.slice_del();break;case 2:if(d("ic"))return!1;break;case 3:if(!c())return!1;A.slice_from("log");break;case 4:if(!c())return!1;A.slice_from("u");break;case 5:if(!c())return!1;A.slice_from("ente");break;case 6:if(!w())return!1;A.slice_del(),A.ket=A.cursor,e=A.find_among_b(C,4),e&&(A.bra=A.cursor,c()&&(A.slice_del(),1==e&&(A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(2,"at")&&(A.bra=A.cursor,c()&&A.slice_del()))));break;case 7:if(l(P,3))return!1;break;case 8:if(l(F,3))return!1;break;case 9:if(d("at"))return!1}return!0}return!1}function f(){var e,s;if(A.cursor>=g&&(s=A.limit_backward,A.limit_backward=g,A.ket=A.cursor,e=A.find_among_b(W,12),A.limit_backward=s,e)){if(A.bra=A.cursor,1==e){if(!A.eq_s_b(1,"u"))return!1;A.slice_del()}return!0}return!1}function _(){var e,s,r,n;if(A.cursor>=g&&(s=A.limit_backward,A.limit_backward=g,A.ket=A.cursor,e=A.find_among_b(L,96),A.limit_backward=s,e))switch(A.bra=A.cursor,e){case 1:r=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(1,"u")?(n=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(1,"g")?A.cursor=A.limit-n:A.cursor=A.limit-r):A.cursor=A.limit-r,A.bra=A.cursor;case 2:A.slice_del()}}function h(){var e,s;if(A.ket=A.cursor,e=A.find_among_b(z,8))switch(A.bra=A.cursor,e){case 1:u()&&A.slice_del();break;case 2:u()&&(A.slice_del(),A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(1,"u")&&(A.bra=A.cursor,s=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(1,"g")&&(A.cursor=A.limit-s,u()&&A.slice_del())))}}var v,p,g,k=[new s("",-1,6),new s("á",0,1),new s("é",0,2),new s("í",0,3),new s("ó",0,4),new s("ú",0,5)],y=[new s("la",-1,-1),new s("sela",0,-1),new s("le",-1,-1),new s("me",-1,-1),new s("se",-1,-1),new s("lo",-1,-1),new s("selo",5,-1),new s("las",-1,-1),new s("selas",7,-1),new s("les",-1,-1),new s("los",-1,-1),new s("selos",10,-1),new s("nos",-1,-1)],q=[new s("ando",-1,6),new s("iendo",-1,6),new s("yendo",-1,7),new s("ándo",-1,2),new s("iéndo",-1,1),new s("ar",-1,6),new s("er",-1,6),new s("ir",-1,6),new s("ár",-1,3),new s("ér",-1,4),new s("ír",-1,5)],C=[new s("ic",-1,-1),new s("ad",-1,-1),new s("os",-1,-1),new s("iv",-1,1)],P=[new s("able",-1,1),new s("ible",-1,1),new s("ante",-1,1)],F=[new s("ic",-1,1),new s("abil",-1,1),new s("iv",-1,1)],S=[new s("ica",-1,1),new s("ancia",-1,2),new s("encia",-1,5),new s("adora",-1,2),new s("osa",-1,1),new s("ista",-1,1),new s("iva",-1,9),new s("anza",-1,1),new s("logía",-1,3),new s("idad",-1,8),new s("able",-1,1),new s("ible",-1,1),new s("ante",-1,2),new s("mente",-1,7),new s("amente",13,6),new s("ación",-1,2),new s("ución",-1,4),new s("ico",-1,1),new s("ismo",-1,1),new s("oso",-1,1),new s("amiento",-1,1),new s("imiento",-1,1),new s("ivo",-1,9),new s("ador",-1,2),new s("icas",-1,1),new s("ancias",-1,2),new s("encias",-1,5),new s("adoras",-1,2),new s("osas",-1,1),new s("istas",-1,1),new s("ivas",-1,9),new s("anzas",-1,1),new s("logías",-1,3),new s("idades",-1,8),new s("ables",-1,1),new s("ibles",-1,1),new s("aciones",-1,2),new s("uciones",-1,4),new s("adores",-1,2),new s("antes",-1,2),new s("icos",-1,1),new s("ismos",-1,1),new s("osos",-1,1),new s("amientos",-1,1),new s("imientos",-1,1),new s("ivos",-1,9)],W=[new s("ya",-1,1),new s("ye",-1,1),new s("yan",-1,1),new s("yen",-1,1),new s("yeron",-1,1),new s("yendo",-1,1),new s("yo",-1,1),new s("yas",-1,1),new s("yes",-1,1),new s("yais",-1,1),new s("yamos",-1,1),new s("",-1,1)],L=[new s("aba",-1,2),new s("ada",-1,2),new s("ida",-1,2),new s("ara",-1,2),new s("iera",-1,2),new s("ía",-1,2),new s("aría",5,2),new s("ería",5,2),new s("iría",5,2),new s("ad",-1,2),new s("ed",-1,2),new s("id",-1,2),new s("ase",-1,2),new s("iese",-1,2),new s("aste",-1,2),new s("iste",-1,2),new s("an",-1,2),new s("aban",16,2),new s("aran",16,2),new s("ieran",16,2),new s("ían",16,2),new s("arían",20,2),new s("erían",20,2),new s("irían",20,2),new s("en",-1,1),new s("asen",24,2),new s("iesen",24,2),new s("aron",-1,2),new s("ieron",-1,2),new s("arán",-1,2),new s("erán",-1,2),new s("irán",-1,2),new s("ado",-1,2),new s("ido",-1,2),new s("ando",-1,2),new s("iendo",-1,2),new s("ar",-1,2),new s("er",-1,2),new s("ir",-1,2),new s("as",-1,2),new s("abas",39,2),new s("adas",39,2),new s("idas",39,2),new s("aras",39,2),new s("ieras",39,2),new s("ías",39,2),new s("arías",45,2),new s("erías",45,2),new s("irías",45,2),new s("es",-1,1),new s("ases",49,2),new s("ieses",49,2),new s("abais",-1,2),new s("arais",-1,2),new s("ierais",-1,2),new s("íais",-1,2),new s("aríais",55,2),new s("eríais",55,2),new s("iríais",55,2),new s("aseis",-1,2),new s("ieseis",-1,2),new s("asteis",-1,2),new s("isteis",-1,2),new s("áis",-1,2),new s("éis",-1,1),new s("aréis",64,2),new s("eréis",64,2),new s("iréis",64,2),new s("ados",-1,2),new s("idos",-1,2),new s("amos",-1,2),new s("ábamos",70,2),new s("áramos",70,2),new s("iéramos",70,2),new s("íamos",70,2),new s("aríamos",74,2),new s("eríamos",74,2),new s("iríamos",74,2),new s("emos",-1,1),new s("aremos",78,2),new s("eremos",78,2),new s("iremos",78,2),new s("ásemos",78,2),new s("iésemos",78,2),new s("imos",-1,2),new s("arás",-1,2),new s("erás",-1,2),new s("irás",-1,2),new s("ís",-1,2),new s("ará",-1,2),new s("erá",-1,2),new s("irá",-1,2),new s("aré",-1,2),new s("eré",-1,2),new s("iré",-1,2),new s("",-1,2)],z=[new s("a",-1,1),new s("e",-1,2),new s("o",-1,1),new s("os",-1,1),new s("á",-1,1),new s("é",-1,2),new s("í",-1,1),new s("ó",-1,1)],x=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,17,4,10],A=new r;this.setCurrent=function(e){A.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return A.getCurrent()},this.stem=function(){var e=A.cursor;return t(),A.limit_backward=e,A.cursor=A.limit,m(),A.cursor=A.limit,b()||(A.cursor=A.limit,f()||(A.cursor=A.limit,_())),A.cursor=A.limit,h(),A.cursor=A.limit_backward,o(),!0}};return function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}}(),e.Pipeline.registerFunction(e.es.stemmer,"stemmer-es"),e.es.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("a al algo algunas algunos ante antes como con contra cual cuando de del desde donde durante e el ella ellas ellos en entre era erais eran eras eres es esa esas ese eso esos esta estaba estabais estaban estabas estad estada estadas estado estados estamos estando estar estaremos estará estarán estarás estaré estaréis estaría estaríais estaríamos estarían estarías estas este estemos esto estos estoy estuve estuviera estuvierais estuvieran estuvieras estuvieron estuviese estuvieseis estuviesen estuvieses estuvimos estuviste estuvisteis estuviéramos estuviésemos estuvo está estábamos estáis están estás esté estéis estén estés fue fuera fuerais fueran fueras fueron fuese fueseis fuesen fueses fui fuimos fuiste fuisteis fuéramos fuésemos ha habida habidas habido habidos habiendo habremos habrá habrán habrás habré habréis habría habríais habríamos habrían habrías habéis había habíais habíamos habían habías han has hasta hay haya hayamos hayan hayas hayáis he hemos hube hubiera hubierais hubieran hubieras hubieron hubiese hubieseis hubiesen hubieses hubimos hubiste hubisteis hubiéramos hubiésemos hubo la las le les lo los me mi mis mucho muchos muy más mí mía mías mío míos nada ni no nos nosotras nosotros nuestra nuestras nuestro nuestros o os otra otras otro otros para pero poco por porque que quien quienes qué se sea seamos sean seas seremos será serán serás seré seréis sería seríais seríamos serían serías seáis sido siendo sin sobre sois somos son soy su sus suya suyas suyo suyos sí también tanto te tendremos tendrá tendrán tendrás tendré tendréis tendría tendríais tendríamos tendrían tendrías tened tenemos tenga tengamos tengan tengas tengo tengáis tenida tenidas tenido tenidos teniendo tenéis tenía teníais teníamos tenían tenías ti tiene tienen tienes todo todos tu tus tuve tuviera tuvierais tuvieran tuvieras tuvieron tuviese tuvieseis tuviesen tuvieses tuvimos tuviste tuvisteis tuviéramos tuviésemos tuvo tuya tuyas tuyo tuyos tú un una uno unos vosotras vosotros vuestra vuestras vuestro vuestros y ya yo él éramos".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.es.stopWordFilter,"stopWordFilter-es")}});
\ No newline at end of file
/*!
* Lunr languages, `Finnish` language
* https://github.com/MihaiValentin/lunr-languages
*
* Copyright 2014, Mihai Valentin
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
/*!
* based on
* Snowball JavaScript Library v0.3
* http://code.google.com/p/urim/
* http://snowball.tartarus.org/
*
* Copyright 2010, Oleg Mazko
* http://www.mozilla.org/MPL/
*/
!function(i,e){"function"==typeof define&&define.amd?define(e):"object"==typeof exports?module.exports=e():e()(i.lunr)}(this,function(){return function(i){if(void 0===i)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===i.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");i.fi=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(i.fi.trimmer,i.fi.stopWordFilter,i.fi.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(i.fi.stemmer))},i.fi.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",i.fi.trimmer=i.trimmerSupport.generateTrimmer(i.fi.wordCharacters),i.Pipeline.registerFunction(i.fi.trimmer,"trimmer-fi"),i.fi.stemmer=function(){var e=i.stemmerSupport.Among,r=i.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){function i(){f=A.limit,d=f,n()||(f=A.cursor,n()||(d=A.cursor))}function n(){for(var i;;){if(i=A.cursor,A.in_grouping(W,97,246))break;if(A.cursor=i,i>=A.limit)return!0;A.cursor++}for(A.cursor=i;!A.out_grouping(W,97,246);){if(A.cursor>=A.limit)return!0;A.cursor++}return!1}function t(){return d<=A.cursor}function s(){var i,e;if(A.cursor>=f)if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=f,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(h,10)){switch(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=e,i){case 1:if(!A.in_grouping_b(x,97,246))return;break;case 2:if(!t())return}A.slice_del()}else A.limit_backward=e}function o(){var i,e,r;if(A.cursor>=f)if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=f,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(v,9))switch(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=e,i){case 1:r=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(1,"k")||(A.cursor=A.limit-r,A.slice_del());break;case 2:A.slice_del(),A.ket=A.cursor,A.eq_s_b(3,"kse")&&(A.bra=A.cursor,A.slice_from("ksi"));break;case 3:A.slice_del();break;case 4:A.find_among_b(p,6)&&A.slice_del();break;case 5:A.find_among_b(g,6)&&A.slice_del();break;case 6:A.find_among_b(j,2)&&A.slice_del()}else A.limit_backward=e}function l(){return A.find_among_b(q,7)}function a(){return A.eq_s_b(1,"i")&&A.in_grouping_b(L,97,246)}function u(){var i,e,r;if(A.cursor>=f)if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=f,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(C,30)){switch(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=e,i){case 1:if(!A.eq_s_b(1,"a"))return;break;case 2:case 9:if(!A.eq_s_b(1,"e"))return;break;case 3:if(!A.eq_s_b(1,"i"))return;break;case 4:if(!A.eq_s_b(1,"o"))return;break;case 5:if(!A.eq_s_b(1,"ä"))return;break;case 6:if(!A.eq_s_b(1,"ö"))return;break;case 7:if(r=A.limit-A.cursor,!l()&&(A.cursor=A.limit-r,!A.eq_s_b(2,"ie"))){A.cursor=A.limit-r;break}if(A.cursor=A.limit-r,A.cursor<=A.limit_backward){A.cursor=A.limit-r;break}A.cursor--,A.bra=A.cursor;break;case 8:if(!A.in_grouping_b(W,97,246)||!A.out_grouping_b(W,97,246))return}A.slice_del(),k=!0}else A.limit_backward=e}function c(){var i,e,r;if(A.cursor>=d)if(e=A.limit_backward,A.limit_backward=d,A.ket=A.cursor,i=A.find_among_b(P,14)){if(A.bra=A.cursor,A.limit_backward=e,1==i){if(r=A.limit-A.cursor,A.eq_s_b(2,"po"))return;A.cursor=A.limit-r}A.slice_del()}else A.limit_backward=e}function m(){var i;A.cursor>=f&&(i=A.