sk.yml 1.46 KB
Newer Older
keram's avatar
keram committed
1
sk:
Uģis Ozols's avatar
Uģis Ozols committed
2
3
4
5
6
 refinery:
  plugins:
   refinerycms_news:
    title: Novinky
    description: Poskytuje jednoduchú správu noviniek
Philip Arndt's avatar
Philip Arndt committed
7
8
  news:
   admin:
Uģis Ozols's avatar
Uģis Ozols committed
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
    items:
     item:
      view_live_html: "Zobraziť novinku v novom okne"
      edit: "Editovať novinku"
      delete: "Zmazať novinku"
      published: Uverejnená
     index:
      create: "Pridať novinku"
      item: Novinka
      no_items_yet: 'Momentálne nie žiadne novinky. Klikni na "Pridať novinku" pre vytvorenie prvej.'
Martin Markech's avatar
Martin Markech committed
19
20
21
22
23
   shared:
    items:
     read_more: Čítaj viac
     created_at: 'Vytvorené %{when}'
    archives: Archív
Uģis Ozols's avatar
Uģis Ozols committed
24
25
26
27
   items:
    show:
     back_to_index: "Návrat na zoznam noviniek"
     published: Zverejnené
Martin Markech's avatar
Martin Markech committed
28
     source: "Zdroj:"
Uģis Ozols's avatar
Uģis Ozols committed
29
30
    recent_posts:
     recent_posts: Posledné príspevky
Uģis Ozols's avatar
Uģis Ozols committed
31
    index:
Uģis Ozols's avatar
Uģis Ozols committed
32
33
34
     published: Zverejnené
     read_more: Čítať viac
     no_items_yet: Neexistujú žiadne záznamy noviniek.
Martin Markech's avatar
Martin Markech committed
35
36
37
38
     source: 'Zdroj:'
    archive:
     news_item_archive_for: 'Archív pre %{date}'
     no_news_item_articles_posted: 'Nenašli sa novinky vyhovujúce dátumu %{date}.'
39
40
 activerecord:
  attributes:
Philip Arndt's avatar
Philip Arndt committed
41
   'refinery/news/item':
Uģis Ozols's avatar
Uģis Ozols committed
42
43
44
    title: Názov
    body: Obsah
    publish_date: Dátum zverejnenia
Martin Markech's avatar
Martin Markech committed
45
46
    expiration_date: Dátum expirácie
    source: Zdroj
47
  models:
Philip Arndt's avatar
Philip Arndt committed
48
   'refinery/news/item': Novinka